Waymark

Waymark är ett litet Stockholmsbaserat IT-konsultbolag, bildat 2007 under namnet Aptly J, som sedan sommaren 2012 verkar under varumärket Waymark.

Våra tjänster baseras oftast på Java-plattformen och kunskap kring de kompetenser som erfordras för att utveckla IT-system. Vi jobbar med kravfångst, interaktionsdesign, arkitektur, programmering och test. Vi jobbar helst efter agila värderingar oavsett om det rör sig om traditionella metoder eller mer moderna. 

Testdrivet och automatiska tester tycker vi är bra och likaså CI, CM och aktiv förvaltning. Klienter kan vara rika, mobila eller webborienterade.

Läs mer på www.waymark.se