Scrum, Lean och mycket mer Agile – certifiering

Målsättning

Den grundläggande certifieringsnivån inom agile är fokuserad på två viktiga mål:

Visa att du förstår de tankar och principer som måste implementeras för att säkerställa att framgångsrikt agile projekt.

Visa att du har en grundläggande handgriplig erfarenhet av hur det går till i ett agile projekt.  Du kan inte bara en rad ord och begrepp, utan har själv genomfört och applicerat dessa ord och begrepp i praktiken.

Dessa bägge mål uppnås bäst i en fallstudiefokuserad kurs där vi tillsammans upplever ett projekt i praktiken.

Bli Certified Scrum & Agile Master

För att bli Certified Scrum & Agile Master behöver du:

1. Gå kursen Scrum och mycket mer där du blir väl förtrogen med hur moderna agile arbetssätt av en rad olika slag fungerar i praktiken.

2. Klara av provet agile foundation certification, som du tar mot slutet av kursen.

Pris

Certifiering ingår i kursavgiften.

Om provet

Provet består av 60 frågor och är på engelska. Du behöver 70% rätt för att få ett agile foundation certificate och 80% rätt för att bli Certified Scrum & Agile Master . Före provet har vi en genomgång av provtekniker samt vanligt förekommande ”krångliga” engelska ord och termer. Du får också ställa frågor om enskilda ord under själva provet så länge du inte ställer frågor om själva frågan. 

Har du inte engelska som modersmål får du mer tid (90 minuter istället för 60). Det ingår vidare ett ”exam prep kit” i kursmaterialet, så du har möjlighet att i förväg förbereda dig och gå igenom exempelfrågor m.m.

FAQ – vanliga frågor

Vem står bakom certifieringen?

Certifieringen är ett samarbete mellan:

Medlemmar av Agile Project Leadership Network (www.apln.org) som tillsammans med DSDM Konsortiet (www.dsdm.org) har utarbetat och står bakom Agile Foundation certifieringen.

Dataföreningen Kompetens som utifrån innehållet definierat av DSDM och medlemmar från APLN har möjliggjort och står bakom certifieringsnivån ”Scrum & Agile Master”.

DSDM var den första formaliserade agile metoden och DSDM konsortiet har i Europa blivit den organisation som håller ihop definitionen av agile.   Man driver certifieringar, håller årliga agile konferenser m.m.

Dataföreningen har genom Dataföreningen Kompetens en lång historik av att ge en rad framgångsrika och kvalitetssäkrade certifieringsgrundande utbildningar.

Hur går jag vidare till nästa nivå?

Scrum & Agile Master är en grundkurs i agila tekniker, och riktar sig till alla roller i ett leveransteam. Det finns en ytterligare nivå för dig som har en ledande roll i teamet och kanske har en titel som scrum master, produktägare, projektledare, gruppchef, teamledare, eller liknande.

Att jämföra med andra certifieringar

Den närmast jämförbara certifieringsnivån inom agile är Certified Scrum Master samt Certified Professional Scrum Master. Scrum & Agile Master har ett bredare och djupare angreppssätt och täcker alla stora agila angreppssätt, inklusive hela Scrum. Ute i verkligheten ser vi nämligen att framgångsrika agila team använder sig av betydligt mer än Scrum. Vår certifiering täcker därför mer än en Scrum Master certifiering, och det är därför vi har valt den. Dock, då kursen täcker vad du behöver för att klara en ren scrum-certifiering, hjälper vid dig även gärna med en Professional Scrum Master certifiering om sådan önskas. Kontakta oss i så fall i strax före eller i samband med kursstart.

Vad händer framåt?

Det händer mycket inom agile området och vi kommer fortsatt att bevaka utvecklingen för att säkerställa att vi levererar den senaste och bästa certifieringen inom området till dig.   Kontakta oss om du är intresserad av något speciellt, så skall vi se till att du får precis vad du vill ha.Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!