Ledarskapsutbildning inom IT och verksamhetCertifierad CIO

Inspiration, kunskap och nätverk
Certifiering
Certifierad CIO är ett kraftfullt verktyg för företag och verksamheter som vill maximera affärsnyttan med IT. Utbildningen täcker hela CIO-rollen och ger en ny kompetensplattform för framtidens CIO. Sedan hösten 2011 har närmare 400 CIO:er certifierats av Dataföreningen Kompetens och bildar ett unikt kunskapsnätverk.

Utbildningen ger dig djup kunskap om de viktigaste delarna inom IT och verksamhetens kretslopp. Nya färdigheter i ledarskap och kommunikation fokuserar på förändring och bidrar till ett nära och fungerande samarbete mellan IT och verksamheten – en förutsättning för att lyckas. 

Efter 6 avsnitt är jag nu examinerad som certifierad CIO! Resan som lets av vår fantastiska rektor har bjudit på erfarenheter från några av Sveriges mest erfarna CIO:er kombinerat med den senaste forskningen inom IT-management och innovation. Grädden på moset har varit den magiska deltagargrupp som bidragit med inspel, reflektioner och riktiga case! 
- Jonas Bäckström, CIO/CTO, Dewire Consultants AB

Övriga referenser hittar du här


På kursen samverkar du med ett femtontal av Sveriges bästa lärare inom sina områden. De är speciellt utvalda för sin erfarenhet och förmåga att engagera och blir en viktig del i ditt nya nätverk.  Här kan du läsa om några av dem. 
 

Johan Magnusson

Johan Magnusson leder verksamheten vid Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs Universitet. Under utbildningen möter du honom två gånger – en gång i början på programmet och en gång i slutet. Johan beskriver sin roll så här ”Jag har förmånen att träffa deltagarna precis när de börjar programmet, och där plantera tankar som initialt kan upplevas som utmanande. I sista sessionen försöker vi gå mer konkret mot hur man kan tänka när man designar styrning som på allvar stärker organisationens digitala förmågor.”
 

Håller passen:
• Styrning eller Störning: Hur påverkas CIO rollen och IT-styrning av fortsatt digitalisering?
• Nya modeller för IT-styrning och dess effekter på CIO rollen?
 

Jonas Dahl

Jonas Dahl delar sin tid mellan att vara organisationskonsult och att bedriva forskningsarbete på Handelshögskolan i Stockholm. Han menar att vi lever i en tid när vi inte längre kan lösa våra problem med samma tänkande vi hade när vi skapade dem. Det krävs nya tankesätt och lösningar på dagens aktuella organisatoriska utmaningar. Ledarskap är en avgörande process som därför behöver lyftas till en ny nivå för att skapa denna förflyttning. Utifrån den utgångspunkten kommer du tillsammans med Jonas att utforska ledarskapets dimensioner samt koppla till aktuell ledarskapsforskning
 

Håller passet:
• Ledarskap i accelerationens tidsålder: Hur leda offensivt i ett allt mer föränderligt organisatoriskt landskap?
 

Eva Listi

Eva Listi har haft många seniora uppdrag som CIO och leder nu den digitala transformationen inom Systembolaget som CIO. Kraften i digitaliseringen är enorm och utmanar våra tidigare synsätt. Strategin är viktigare än någonsin för att stödja en verksamhet i snabb förändring. Arbete och inriktning med strategin måste anpassas så att den blir relevant, dynamisk, ”ständigt” aktuell och något som används i vardagen för att styra och leda IT:s verksamhet. Under Evas två pass får du ta del av modeller och erfarenhet om framtidens sätt att arbeta med CIO:ns 3 hörnstenar – strategi, arkitektur och portföljhantering.
 

Håller passen:
• IT strategi och dess roll i stark förändring
• EA och IT-portföljen – de andra två benen i CIOns plattform
 

Lotten Tegstam Welinder

Lotten Tegstam Welinder är managementkonsult och utvecklar individer och organisationer inom ledarskap och kommunikation. Idag är kommunikation en av ledarens absolut viktigaste verktyg för att styra verksamheten och skapa engagemang. I vardagen ställs ofta ledarens förmåga att kommunicera både i det fysiska och digitala mötet på sin spets. Lottens pass gör dig till en bättre kommunikatör genom att träna färdigheter inom kommunikation där du, och den ledare du vill vara i din kommunikation, är i fokus
 

Håller passet:
• Ledarens roll som kommunikatör
 

Magnus Penker

Magnus Penker är managementkonsult, styrelseproffs och författare. Han är fokuserad på att utveckla kunskapsintensiva tillväxtbolag och har en gedigen internationell erfarenhet av innovationsarbete av såväl affärsmodeller som tjänster och produkter. I denna omvälvande tid – på en globaliserad marknad – är det avgörande att förstå vad man är bra på och hur det kan användas på bästa sätt. Digitalisering tar inte bara bort arbetstillfällen, den skapar också nya världen över. Kort och gott handlar det om att utveckla det du redan har med nya metoder, samtidigt som man tar kraft i omvälvande förändringar i omvärlden. Under 2 intensiva dagar arbetar du med nya modeller och förhållningssätt inom såväl affärstransformation som innovation management som skapar en unik möjlighet att hitta rätt väg för din verksamhet.
 

Håller passen:
• Affärstransformation
• Innovation management – Innovation som förändrar världen

I korthet

Föreläsningar varvas med praktikfall, diskussioner, grupparbeten och erfarenhetsdelning. Utbildningens innehåll bygger på vetenskap, best practice och gedigen erfarenhet.
 

Kursen omfattar tolv heldagar vid sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CIO.
 

Stor vikt läggs vid att skapa en kreativ miljö för inspiration, kunskap och nätverkande!


Efter utbildningen kan du

  • Driva förändringar och effektivisering inom IT:s hela kretslopp och förbättra den totala kvaliteten i leveransen
  • Få IT och verksamheten att samarbeta effektivt genom väl fungerande governance och samverkansmodeller
  • Bidra till verksamhetsutveckling och etablera dig som IT-ansvarig affärspartner
  • Förbättra resultat och engagera som framtidens kommunikativa ledare
  • Få ny inspiration och kunskap och bli del av ett unikt nätverk av 400 certifierade CIO:er


Utbildningen är skapad speciellt för dig som är verksam som:

  • CIO eller IT-chef
  •  Blivande CIO och IT-chef
  • Nyckelperson inom IT
  • Kunder, konsulter och beställare av IT

delta på distans

Våra hybrida klassrum är utrustade med den senaste tekniken för att deltagare ska kunna delta på plats och på distans, samtidigt. Som kursdeltagare online kan du vara med i diskussioner, workshops och gruppövningar precis som om du är i klassrummet. Våra aktuella rekommendendationer kring deltagandeform kan du läsa nedan.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!