CIO, Ledarskap, Ledarskapsutbildning ITCertifierad CIO

Maximera affärsnyttan med IT
Certifiering

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Syntavia

 

På utbildningen lär du dig affärsmannaskap och att översätta företagets kund- och affärsbehov till IT, vikten av att ständigt förbättra IT-leveransen samt att använda styrmodeller på bästa sätt. Allt för att skapa bästa företagsnytta genom en gemensam målbild för IT tillsammans med affärsverksamheten.

 

Med utgångspunkt från de krav som ställs på framtidens CIO skapas under utbildningen en attraktiv kompetensprofil. Utbildningen inleds med ledarskapet över sig själv och sina medarbetare, hur ledaren kommunicerar och driver förändringsarbete.

 

I syfte att öka förståelsen för verksamhetens affär byggs kursen på med viktiga frågor kring kundfokus, affärsplanen, affärsstrategier, affärsutveckling och kontinuitetsplanering. Efter att ha belyst IT governance grundligt, fokuserar utbildningen på att skapa en helhet från IT-strategin till verksamhetsdriven IT-leverans. Det innefattar områden som IT-strategi, arkitektur, produktportföljen, projektstyrning, business case och IT-leveransen.

 

Utbildningen förändras ständigt för att vara aktuell och reflektera de senaste frågeställningarna inom CIO:ns verksamhetsområde.


Inspiration, kunskap och nätverk

Stor vikt läggs vid att skapa en interaktiv och kreativ miljö som främjar inspiration, kunskap och nätverkande. Kommunikation och retorik är viktiga kompetenser och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

 

Det är viktigt att du som ledare vidtar nödvändiga åtgärder så att du kan koppla av från ditt jobb under utbildningsdagarna. Utmana dig själv och ha fullt fokus på din egen utveckling!

 

CIO
 

 

Utbildningsledare och föreläsare

Stefan Elmstedt Stefan Elmstedt är grundare och rektor för certifierad CIO. Han är mycket engagerad i utbildningen och vidareutvecklar hela tiden utbildningens innehåll för att hålla den aktuell. Han fungerar även som coach under utbildningen och stödjer deltagarna i deras utveckling.

På utbildningen samverkar du med ett femtontal lärare som är speciellt utvalda för sin erfarenhet och förmåga att engagera. De blir även en viktig del i ditt nya nätverk.

 

Bland annat möter du:

Johan Magnusson

Johan Magnusson leder verksamheten vid Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs Universitet. Under utbildningen möter du honom två gånger – en gång i början på programmet och en gång i slutet. Johan beskriver sin roll så här ”Jag har förmånen att träffa deltagarna precis när de börjar programmet, och där plantera tankar som initialt kan upplevas som utmanande. I sista sessionen försöker vi gå mer konkret mot hur man kan tänka när man designar styrning som på allvar stärker organisationens digitala förmågor.”
 

Håller passen:
• Styrning eller Störning: Hur påverkas CIO rollen och IT-styrning av fortsatt digitalisering?
• Nya modeller för IT-styrning och dess effekter på CIO rollen?
 

Jonas Dahl

Jonas Dahl delar sin tid mellan att vara organisationskonsult och att bedriva forskningsarbete på Handelshögskolan i Stockholm. Han menar att vi lever i en tid när vi inte längre kan lösa våra problem med samma tänkande vi hade när vi skapade dem. Det krävs nya tankesätt och lösningar på dagens aktuella organisatoriska utmaningar. Ledarskap är en avgörande process som därför behöver lyftas till en ny nivå för att skapa denna förflyttning. Utifrån den utgångspunkten kommer du tillsammans med Jonas att utforska ledarskapets dimensioner samt koppla till aktuell ledarskapsforskning
 

Håller passet:
• Ledarskap i accelerationens tidsålder: Hur leda offensivt i ett allt mer föränderligt organisatoriskt landskap?
 

Eva Listi

Eva Listi har haft många seniora uppdrag som CIO och leder nu den digitala transformationen inom Systembolaget som CIO. Kraften i digitaliseringen är enorm och utmanar våra tidigare synsätt. Strategin är viktigare än någonsin för att stödja en verksamhet i snabb förändring. Arbete och inriktning med strategin måste anpassas så att den blir relevant, dynamisk, ”ständigt” aktuell och något som används i vardagen för att styra och leda IT:s verksamhet. Under Evas två pass får du ta del av modeller och erfarenhet om framtidens sätt att arbeta med CIO:ns 3 hörnstenar – strategi, arkitektur och portföljhantering.
 

Håller passen:
• IT strategi och dess roll i stark förändring
• EA och IT-portföljen – de andra två benen i CIOns plattform
 

Lotten Tegstam Welinder

Lotten Tegstam Welinder är managementkonsult och utvecklar individer och organisationer inom ledarskap och kommunikation. Idag är kommunikation en av ledarens absolut viktigaste verktyg för att styra verksamheten och skapa engagemang. I vardagen ställs ofta ledarens förmåga att kommunicera både i det fysiska och digitala mötet på sin spets. Lottens pass gör dig till en bättre kommunikatör genom att träna färdigheter inom kommunikation där du, och den ledare du vill vara i din kommunikation, är i fokus
 

Håller passet:
• Ledarens roll som kommunikatör
 

Magnus Penker

Magnus Penker är managementkonsult, styrelseproffs och författare. Han är fokuserad på att utveckla kunskapsintensiva tillväxtbolag och har en gedigen internationell erfarenhet av innovationsarbete av såväl affärsmodeller som tjänster och produkter. I denna omvälvande tid – på en globaliserad marknad – är det avgörande att förstå vad man är bra på och hur det kan användas på bästa sätt. Digitalisering tar inte bara bort arbetstillfällen, den skapar också nya världen över. Kort och gott handlar det om att utveckla det du redan har med nya metoder, samtidigt som man tar kraft i omvälvande förändringar i omvärlden. Under 2 intensiva dagar arbetar du med nya modeller och förhållningssätt inom såväl affärstransformation som innovation management som skapar en unik möjlighet att hitta rätt väg för din verksamhet.
 

Håller passen:
• Affärstransformation
• Innovation management – Innovation som förändrar världen

Utbildningens upplägg

Under kursdagarna varvas teoretiska föreläsningar med praktikfallsdrivna gruppövningar. Diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande med lärare och övriga deltagare är centralt.

Du får rikligt med tillfällen att arbeta med problemställningar utifrån den egna verksamheten och därigenom erhålla återkoppling på dessa.

Utbildningen består av sex avsnitt om två dagar vardera, totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete. Omfattningen av hemarbetet beräknas utgöra totalt cirka sex arbetsdagar.

Kursmaterial/dokumentation

Presentationer, praktikfallsbeskrivningar och övrigt material publiceras digitalt på lärplattformen cirka en vecka före varje avsnitt.

Hemuppgifter

I utbildningen ingår fem hemuppgifter som är individuella men där övriga deltagare kan ha en coachande roll. Uppgifterna sträcker sig över hela utbildningen och syftar till att deltagarna ska genomföra värdeskapande förändringar för sig själva och för verksamheten.

 

Godkänt resultat krävs på samtliga hemuppgifter och ingår i certifieringen.

Certifiering

För certifiering krävs aktiv närvaro på samtliga kursdagar samt godkänt resultat på samtliga hemuppgifter och ingår i certifieringen.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!