Ledarskapsutbildning inom IT och verksamhetCertifierad CIO

Inspiration, kunskap och nätverk
Certifiering
På utbildningen lär du dig affärsmannaskap och att översätta företagets kund- och affärsbehov till IT, vikten av att ständigt förbättra IT-leveransen samt att använda styrmodeller på bästa sätt. Allt för att skapa bästa företagsnytta genom en gemensam målbild för IT tillsammans med affärsverksamheten.

Med utgångspunkt från de krav som ställs på framtidens CIO skapas under utbildningen en attraktiv kompetensprofil. Kursen inleds med ledarskapet över sig själv och sina medarbetare, hur ledaren kommunicerar och driver förändringsarbete.
 

I syfte att öka förståelsen för verksamhetens affär byggs kursen på med viktiga frågor kring kundfokus, affärsplanen, affärsstrategier, affärsutveckling och kontinuitetsplanering. Efter att ha belyst IT governance grundligt, fokuserar utbildningen på att skapa en helhet från IT-strategin till verksamhetsdriven IT-leverans. Det innefattar områden som IT-strategi, arkitektur, produktportföljen, projektstyrning, business case och IT-leveransen.
 

Utbildningen förändras ständigt för att vara aktuell och reflektera de senaste frågeställningarna inom CIO:ns verksamhetsområde.


Inspiration, kunskap och nätverk

Stor vikt läggs vid att skapa en interaktiv och kreativ miljö som främjar inspiration, kunskap och nätverkande. Kommunikation och retorik är viktiga kompetenser och går som en röd tråd genom hela utbildningen.
 

Det är viktigt att du som ledare vidtar nödvändiga åtgärder så att du kan koppla av från ditt jobb under utbildningsdagarna. Utmana dig själv och ha fullt fokus på din egen utveckling!
 

CIO
 

Utbildningsledare och lärare

Stefan Elmstedt Stefan Elmstedt är grundare och rektor för certifierad CIO. Han är mycket engagerad i utbildningen och vidareutvecklar hela tiden utbildningens innehåll för att hålla den aktuell. Han fungerar även som coach under utbildningen och stödjer deltagarna i deras utveckling.

Är du nyfiken på nuvarande deltagare och utvecklingen av kursen? Följ Stefan på Linkedin

Här kan du se en presentation av Stefan.

Lärare och gästföreläsare

Under utbildningen träffar du ett tjugotal lärare och gästföreläsare av högsta kvalitet. De är noggrant utvalda för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter på ett pedagogiskt och interaktivt sätt. Det handlar om hundratals års samlad erfarenhet.
 

Många lärare har efter utbildningens slut blivit engagerade av tidigare deltagare. Nedan följer ett axplock av lärare och gästföreläsare på utbildningen. Bland gästföreläsarna återfinns flera CIO:er som erhållit utmärkelsen "Årets CIO".
 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Under kursdagarna varvas teoretiska föreläsningar med praktikfallsdrivna gruppövningar. Diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande med lärare och övriga deltagare är centralt.
 

Du får rikligt med tillfällen att arbeta med problemställningar utifrån den egna verksamheten och därigenom erhålla återkoppling på dessa.
 

Utbildningen består av sex avsnitt om två dagar vardera, totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete. Omfattningen av hemarbetet beräknas utgöra totalt cirka sex arbetsdagar.
 

Lokaler

Kursen är förlagd i våra lokaler på F7 Möten & Konferens i Stockholm. Utbildningen är en hybrid variant vilket innebär att du som deltagare kan välja om du vill delta online eller på plats. Obs! Under rådande omständigheter rekommenderar vi deltagande på distans.
 

Du som deltagare kan med fördel bo på Hotell Amaranten som ligger i anslutning till våra lokaler och på det sättet få möjlighet till nätverkande på kvällarna. Med bekräftelsen av utbildning kommer ett erbjudande på boende.
 

Kursmaterial/dokumentation

Presentationer, praktikfallsbeskrivningar och övrigt material publiceras digitalt på lärplattformen cirka en vecka före varje avsnitt.
 

Hemuppgifter

I utbildningen ingår fem hemuppgifter som är individuella men där övriga deltagare kan ha en coachande roll. Uppgifterna sträcker sig över hela utbildningen och syftar till att deltagarna ska genomföra värdeskapande förändringar för sig själva och för verksamheten.
 

Godkänt resultat krävs på samtliga hemuppgifter och ingår i certifieringen.
 

Certifiering

För certifiering krävs aktiv närvaro på samtliga kursdagar samt godkänt resultat på samtliga hemuppgifter och ingår i certifieringen.
 

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Syntavia


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!