Förändringsledning, Ledarskap, TransformationFörändringsdrivet ledarskap

Ger dig insikter, verktyg och träning för tryggare transformationer
Förmedlande

I en snabbt föränderlig och komplex värld behövs chefer som kommunicerar, agerar och leder förändringar med trygghet. Detta så att organisationer med dess medarbetare kan anpassa sig och ställa om. Ofta står chefer ensamma i utmaningen att leda och deras förmåga tas förgiven, vilket i sin tur leder till ökad press och osäkerhet i genomförande av transformationer.

 

Förändringsdrivet ledarskap vässar din förmåga att leda och genomföra förändringar med det mänskliga perspektivet i fokus. Utforska nya insikter, integrera med seniora förändringsexperter, chefskollegor och din organisation samt få en rejäl påfyllnad i din existerande verktygslåda. Du får träna i en tillåtande miljö under kursen så du stärkt kan ta dig an ett förändringsdrivet ledarskap i din verksamhet.

 

Utbildningen förbättrar chefers ledarskapsförmåga i föränderliga miljöer. Det leder till kortare transformationsresor som stärker verksamhetsresultaten. Ett starkt förändringsdrivet ledarskap med individen i fokus påverkar också arbetsmiljön positivt, vilket öppnar upp för medarbetare att bidra och samverka för ett starkt resultat.

 

  • Utbildningen ger dig:
  • Stärkt förmåga att agera tillitsfullt som ledare i förändring
  • Konkreta arbetssätt för att leda och navigera i en osäker och föränderlig miljö
  • Förståelse för hur du skapar kraft i din förändringskommunikation
  • Tränad förmåga att motivera individer och att hantera hinder på vägen
  • Förstärkt kunskap om hur hjärnan fungerar i förändringsarbete
  • Tankemodeller och verktyg att använda i ditt ledarskap
  • Best practice från andra verksamheter
  • Nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra ledare
 

Målgrupp

Förändringsdrivet ledarskap vänder sig till chefer med medarbetaransvar. Det kan handla om exekutiva chefer med chefer under sig eller mellanchefer med medarbetaransvar.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs. Du som deltagare använder verkliga förändringar från din egen verksamhet i utbildningen att applicera nyvunnen kunskap på.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!