Architect Core Training & CITA-F certifiering
Certifiering

Iasa:s program återspeglar hur internationella organisationer fungerar, som ofta är mer hierarkiska och har en annan syn på hur arkitekturarbete bör bedrivas. Certifieringarna är därför lämpliga för dig som vill skaffa dig en internationell behörighet.

Ett systems flexibilitet, kvalitet, förändringsbarhet, skalbarhet och hållbarhet är beroende av den bakomliggande arkitekturen. Och en bra arkitektur bygger på rätt grundarbete. Brister i arkitekturarbetet resulterar inte bara i kostsamma och ineffektiva lösningar utan också i långsiktiga problem som biter sig fast i de verksamheter som lösningarna ska stödja.

Iasa – grundkurs för IT-arkitekter ger dig som arkitekt kunskaper i modeller och verktyg för ta fram IT-arkitekturer som uppfyller de krav som moderna verksamheter ställer. Kursprogrammet är utvecklat av IT-arkitekter för IT-arkitekter, vilket är en av grundidéerna bakom Iasa.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta din utbildning via Iasa:s specialiseringskurser. Vi erbjuder även ett certifierande program, Certifierad IT-arkitekt Master, där du certifierar dig enligt DFK-CIA.

CITA-F certifiering

Certifieringen täcker den första nivån i Iasa:s fem grundpelare.

CITA-F är en certifiering gångbar på den internationella arbetsmarknaden. Hittills har drygt 3000 yrkesverksamma runt om i världen certifierat sig.

Iasa-dfk-cia3

Läs mer om Dataföreningen Kompetens och Iasa:s certifieringsprogram för IT-arkitekter.

Iasa:s fem grundpelare

  • Utbildningen är strukturerat utifrån Iasa:s fem grundpelare för kompetenser och förmågor:
  • Pillar 1: Business Technology
  • Pillar 2: IT Environment
  • Pillar 3: Quality Attributes
  • Pillar 4: Human Dynamics
  • Pillar 5: System Design

Ett praktikfall med ett fiktivt företag löper genom hela programmet och visar kompetensernas praktiska tillämping i arkitekturarbete under en typisk ettårscykel.

Innan utbildningestarten bör du som deltagare genomgå en introduktion i form av självstudier som tillhandahålls online.

LÄRARE

Utbildningsledare

Kursen genomförs av någon av våra mycket erfarna lärare. De är alla verksamma IT-arkitekter, på stora internationella bolag.

Mer information om lärarna hittar du här.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Iasa.

PRAKTISK INFORMATION

Kursens upplägg

Kursen omfattar fyra dagar. Testet för certifieringen genomförs online efter avslutad kurs. En avgift på USD 300 tillkommer för certifieringen.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Certifiering

Avgiften för CITA-F certifiering är USD 300 och ingår ej i kursavgiften. Kursdeltagare som önskar ta certifieringen anmäler detta på plats vid kursstart. Mer information finns i bekräftelsen vid anmälan.

Språk

Kursen och certifieringen genomförs på engelska med engelskt kursmaterial.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i och erfarenheter av systemutveckling.

För att tillgodogöra sig kursen och klara certifieringen CITA-F krävs 8-12 timmars förberedande självstudier av Iasa:s ITABoK (IT Architecture Book of Knowledge).

Kursmaterial

Iasa:s ITABoK (IT Architecture Book of Knowledge).


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!