Upprätthåll verksamhetens informationssäkerhetOperativ informationssäkerhet

Upprätthåll informationssäkerheten

Kursen handlar om att upprätthålla den nivå av informationssäkerhet som är formulerad på den strategiska nivån, att kunna hantera dagliga rutiner och regelbundna processer.

Aktuella trender och ramverk studeras på kursen. Det blir exempelvis allt vanligare med att man outsourcar olika typer av tjänster, inte minst IT-tjänster. Detta ställer stora krav på säkerheten och de säkerhetsansvariga i rollen som beställare och kravställare. Under kursen används standarden ISO/IEC 27000 som en referens, men även andra ramverk där löpande rutiner och processer fokuseras, som till exempel ITIL.

Kursen fokuserar också på personal och säkerhet. Vikten av en god kompetens och medvetenhet hos medarbetare i olika roller är ofta avgörande.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Omegapoint.

Praktisk information

Utbildningens upplägg

Kursen omfattar tre dagar. Under dag 1 och 2 förekommer grupparbete på kvällstid, du förväntas även göra vissa förberedelser och uppgifter innan kursstart som tar cirka en timme att genomföra. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Förkunskaper

Operativ informationssäkerhet behandlar implementation och upprätthållande av säkerhet på processnivå och lämpar sig bland annat för den som är ny i en säkerhetsroll. Kursen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel om du som deltagare har erfarenhet av ledningsarbete (t.ex. som arkitekt eller projektledare) eller säkerhetsfrågor (t.ex. som utvecklare).

Nästa steg

Operativ informationssäkerhet är en av Dataföreningen Kompetens kurser i informationssäkerhet. Vår uppdelning på tre fristående tredagarskurser gör att du kan välja de kurser som passar dig och i den ordning som passar dig. 

Du som har gått alla tre kurserna kan välja att gå den fjärde kursen för att certifiera dig som Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!