Förvaltning med pm3Pm3 grund

För affärsmässig förvaltningsstyrning
pm³ är en styrmodell med sin grund i systemförvaltningen men som över tid utvecklats till en modell som används för styrning av verksamhetsutveckling i stort. Kursen behandlar grunderna i pm³ och nyttan som modellen ger samt förklarar hur en styrbar förvaltning skapas med hjälp av pm³.    

pm³ är en modell som möjliggör styrning av både förvaltning och utveckling med hjälp av gemensam styrning och prioritering. Samverkan hanteras strukturerat på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå samtidigt som tydlighet i ansvarsfördelning och kommunikationsvägar skapas.   

Genom en organisering enligt pm³ skapas förutsättningar för att omhänderta såväl den digitala agendan som säkerställa ett strukturerat arbete kring t.ex. informationssäkerhet och GDPR.

Under utbildningen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Du som deltagare får chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar med både övriga deltagare och en erfaren kursledare.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Kursen behandlar grunderna i pm3 och nyttan som modellen ger

Syfte

Kursen ger dig

Förvaltningsstyrning med pm3 är en efterfrågad kompetens. Behovet av en effektiv förvaltning uppmärksammas idag och kunskap om pm3 värderas högt.  Syftet med utbildningen är att ge dig förståelse för pm3 och varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs samt få övning i hur modellen tillämpas.

  • Under kursen Pm3 grund får du exempelvis lära dig vad som krävs för att:
  • Skapa verksamhetsorienterade objekt
  • Tydliggöra styrbara uppdrag
  • Förstå styrstrukturen för uppdrag i samverkan

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till dig som vill förstå grunderna i modellen pm³. Då pm³ bygger på samverkan mellan verksamhetsparter och IT-parter för att säkerställa att verksamhets- och IT-utveckling hänger samman, är utbildningen relevant för dig som arbetar såväl operativt som strategiskt med verksamhetsutveckling.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!