Ständiga förbättringar genom processutvecklingProcessutveckling

Lär dig kartlägga och utveckla processer med kunden i fokus
Nedan kan du läsa vad tidigare deltagare tycker om kursen Processutveckling. Önskar du få fler referenser, är du välkommen att kontakta projektledaren. 

En mycket bra grundutbildning som ringade in många delar! Deltagare, 2021

Jag lärde mig problemlösning, hur man formulerar processer och når mål, samt att leda workshops. Jesper, 2021

Jag tog med mig nya "sätt" att visa en och samma process. Processer tar tid att göra och revideras många gånger innan man slår fast den. Mötte även lite nya kontakter på kursen! Emma Kjellberg, 2021

Väldigt konkret, matnyttigt och informativt. Jag tog med mig att allt inte blir 'rätt' från början - det är omöjligt! Deltagare, 2021

Väldigt många bra tips generellt! Jag tog bland annat med mig att visualisera en process olika beroende på mottagare. Marie, 2021

Konkreta verktyg och teorier att använda direkt i jobbet! Bra med konkret grupparbete vilket synliggjorde att självklarheter inte alls är självklara. Deltagare, 2021

Massor av bra verktyg för att utveckla större och mindre processer, våga prova och att få en överblick över aktivitetsflöden och arbetsgången. Deltagare, 2021

Styrkan med att använda processer/flöden som ett visuellt redskap för att få med sig arbetsgruppen i en gemensam riktning Celene Roos, 2021

Kursen har gett mig kunskap om hur man gör en processkarta, analys av befintliga processer och hur man ska arbetar med workhops för att förbättra/förnya processer Katja Ejdelund, IVO, 2020

Bra att få jobba konkret med uppgifter utifrån ett case och att dessa byggdes på succesivt. Kursdeltagare, 2020

Att processutveckling inte är så komplicerat som det kan tyckas utan handlar om att medvetandegöra och kartlägga det vi redan gör och att utveckla det vi redan gör på ett strukturerat sätt. Bra verktyg, tips och trix för att komma vidare i detta gavs. Kursdeltagare, 2020

Jag fick flera bra verktyg att använda och anpassa efter min organisations förutsättningar. Kursdeltagare, 2020

Kunskap och verktyg för att utföra en processanalys, aktivitetsanalys och hur jag kan använda kundresan för att identifiera förbättringspunkter Michelle Svärd, Xeeda AB

Metodiken att definiera huvudprocesser och bryta ner dessa i aktiviteter. Kundresan som verktyg tror jag kan bli väldigt användbar Peter Kirsten,

Hur man bör formulera dem olika processtegen samt att jobba ståendes med hela gruppen för att alla ska känna sig delaktiga Davesh Nanda, Folksam

Jag tar med mig en bättre grund att luta mig på, och vilken fantastisk retorik och engagemang kursledarna hade. Stort + Filip Flink, Trafikverket

Jag tror kursen kommer till nytta och då främst tänket att utvärdera processer, flöden och aktiviteter. Peter Kirsten, N/A

Mycket bra utbildning med många praktiska övningar! Hela kursen blev ännu mer givande tack vare att gruppen "kom ihop bra" tidigt. Öppna dialoger, diskussioner och delande av erfarenheter! Maria Zika, Projektledare, Nethouse Örebro AB

En bred och övergripande utbildning med många praktiska moment i. Ett bra tillfälle att utveckla sina kunskaper kring processer, att höra andra bolags erfarenheter och framförallt väldigt kompetenta, trevliga och genomgående kunniga lärare. Martina Ekman, Projektledare, Länsförsäkringar AB

En utav de bästa kurser jag gått. Perfekt upplägg med lagom av allting. Martin Björnström , Administratör, Edströmska yrkesgymnasium

Jag är inte bara 53 år och statsanställd, jag har upptäckt att jag också är förändringsbenägen. Detta skedde vid den första utbildningen jag gick hos Dataföreningen Kompetens inom området processer. Bra utbildningsdagar med kompetenta kursledare, inspirerande föreläsare och övriga deltagare som fungerade som vitamininjektioner. Utbildningen i Processutveckling gav mersmak så därefter har det blivit utbildning i processinförande. Två utbildningar till är inplanerade varefter jag ska försöka mig på en certifiering. Kan med det varmaste rekommendera Dataföreningen Kompetens utbildningar inom processområdet. Ann-Kristine Lindström, Processutvecklare, Lantmäteriverket

Det var en bra blandning av teori, övningar och exempel från verkliga livet. En stor fördel är att lärarna arbetar som konsulter inom ämnet processutveckling och därmed har de en gedigen erfarenhet. Kursen gav mig de verktyg som jag behöver i mitt arbete. Martin Sjöström, Projektledare, Sandvik

Som verksamhetskonsult är det nödvändigt att ha lättanvända och för kunden förståeliga modeller och verktyg för processutveckling. Kursen gav mig både en ökad teoretisk bakgrund, förenklad notation och bra praktiska övningar kring hur man genomför workshops för att visualisera nuläge, framtid och i morgon. Jag kunde tillämpa de nya kunskaperna direkt i mina pågående kunduppdrag. Kursledarnas praktiska erfarenhet och stora engagemang skapade mycket värde under diskussioner och grupparbeten. Erik Arkstedt, Verksamhetskonsult, Konsultnet Scandinavia


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!