SAFe, DevOps, agileSAFe® DEVOPS

Certified SAFe 5.1 DevOps Practitioner
Förmedlande
Certifiering
SAFe DevOps är en 2-dagars kurs som ger en övergripande översikt i de DevOps-kompetenser som behövs för att snabba upp time-to-market, genom att förbättra värdeflödet genom the Continuous Delivery Pipeline. Som deltagare får du kartlägga värdeströmmar genom resp delivery-pipeline, från idé till intäkt, och identifiera metoder för att eliminera flaskhalsar i flöde.

Kursen ger dig en förståelse för hela värdeflödet från Continuous Exploration till Continuous Integration, Continuous Deployment, och Release on Demand. Som deltagare får du också en genomgång av SAFes CALMR (Kultur, Automation, Lean, Measure, Recover) och hur den förhåller sig till DevOps, vilket hjälper till att skapa en kultur av delat ansvar för hela spektrat av leverans.  Det hjälper till att synka människor, processer och teknik genom hela organisationen för att uppnå snabbare time-to-market.

Du får verktyg som behövs för att genomföra en implementeringsplan för att förbättra delivery pipeline och den kunskap som behövs för att stödja planen. Kursen förbereder dig också för valfri SAFe® DevOps Practitioner (SDP) certifiering.

Mål med kursen

 • Förstå CALMR:s förhållande till DevOps, varför det är så viktigt och även kunna förklara det för andra 
 • Förstå vikten av “continuous integration” och “continuous testing” samt vara redo att genomföra det
 • Tillämpa konceptet kring “continuous security”
 • Mappa din befintliga ”delivery pipeline”
 • Mäta värdeflödet genom “the delivery pipeline”
 • Identifiera glapp och förseningar i flödet 
 • Förbättra processen att upptäcka kundens behov
 • Förbättra processen att utveckla, bygga och integrera kontinuerligt
 • Förbättra processen att kontinuerligt deploya till staging- och produktionsmiljöer
 • Förbättra release processen
 • Exekvera en aktivitetsplan för din DevOps-transformation

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till följande roller

 • Alla medlemmar i ett Agilt Release Train (ART)
 • Chefer inom utveckling och teknik
 • Chefer inom konfiguration och release 
 • Utvecklingsledare, Utvecklare, UI/UX-utvecklare
 • System Arkitekter (Infrastruktur)
 • Product Managers, Product Owners
 • Systemadministratörer, DBAs, InfoSec
 • QA Chefer, Testare
 • RTE och Scrum Masters

Denna utbildning genomförs på uppdrag av Agile extreme

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!