Informationssäkerhet på strategisk nivåStrategisk informationssäkerhet

En självklar kompetens i ledningen

Nedan kan du läsa vad tidigare deltagare tycker om kursen Strategisk infromationssäkerhet. Önskar du få fler referenser, är du välkommen att kontakta projektledaren. Du hittar kontaktuppgifterna längre ned.

Svårigheterna att initiera ledningen i värdet av säkerhet är ett vanligt problem. Kursen gav utmärkt träning i att framföra argument till ledningsgruppen samt i hur man kommer igång med att planera sin strategi för informationssäkerhet. Ulf Nordbeck, IS Manager

Innehållet i kursen bygger på att skapa en plattform för ditt fortsatta arbete med informationssäkerhet. För mig personligen fanns det många "bollar" att plocka upp och ta med hem och utveckla vidare. Kursen skapar ett grundläggande "tänk" hos deltagarna, nu är det upp till oss själva att omsätta kunskapen i den miljön vi befinner oss i. Rekommenderar kursen för de som vill fylla på sin "verktygslåda" med metoder, idéer och erfarenheter både från föreläsare och övriga kursdeltagare. Peter Björnholm, Project Manager, Security Officer

Ledningen måste få en ökad insikt i hur informationstillgångarna säkras och skyddas, verksamheten måste få ett bättre och tydligare stöd i sin vardag. För att uppnå rätt nivå på säkerheten, förutsätts en strukturerad arbetsmetod baserad på riskanalys enligt LIS. Denna utbildning i strategisk informationssäkerhet har gett mig ytterligare infallsvinklar gällande att med kvalité säkra och utveckla landstingets informationstillgångar. Stephen Dorch, Kvalité och IT-säkerhetsansvarig

Kursen eliminerade många av de vita fläckarna på min "informationssäkerhetskarta" och gav meningsfullhet åt betydelsen av strategisk informationssäkerhet. Den stora behållningen för min egen del var att den fungerade som en katalysator för nya frågor och uppslag kring bl.a. strategisk informationssäkerhet. Många av kursdeltagarna besitter stor kunskap på informationssäkerhetens område, som de generöst delade med sig och som flera av oss tog till vara. Kursen var således på många sätt av stort värde för mitt och Socialstyrelsens fortsatta arbete kring strategisk informationssäkerhet för att säkra en framtida nationell informationsstruktur på hälso- och sjukvårdens område. Manólis Nymark, Jurist, projektledare

En komplett utbildning med bra upplägg, bra föreläsare och ett bra tempo. Bra upplägg = Bra blandning av föreläsning, diskussion och grupparbete. Bra föreläsare = Duktigt folk som visst varför de var där och man upplevde att de kunde sin sak. Bra tempo = Tämligen högt tempo och ett bra utnyttjande av tiden. En stjärna i kanten för den fina kursgården och den goda maten. Birgitta Nandin, IT-avdelningen


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!