Informationssäkerhet på strategisk nivåStrategisk informationssäkerhet

En självklar kompetens i ledningen

Denna utbildning handlar om den strategiska betydelsen av informationssäkerhet – varför det är viktigt för verksamheter på längre sikt, och vilka långsiktiga åtgärder man behöver planera för och investera i.

Kursen behandlar strategiska aktiviteter som till exempel skapande av säkerhetspolicy, upprättande av säkerhetsorganisation och klassning av informationstillgångar. 

Kursen behandlar även hur du motiverar investeringar inom informationssäkerhet inför verksamhetsledningen. Vi ger här vägledning att tolka juridiken i ett säkerhetsperspektiv. Riskanalyser och riskhantering är centrala verktyg och begrepp inom många delar av en verksamhet.

Informationssäkerhetsarbete handlar också om att kunna kommunicera dessa frågor internt och externt. Att kunna möta media är därför en viktig uppgift att kunna hantera, inte minst i kritiska situationer efter att incidenter inträffat.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Omegapoint.

Praktisk inFORmation

Utbildningens upplägg

Kursen omfattar tre dagar. Under dag 1 och 2 förekommer grupparbete på kvällstid, du förväntas även göra vissa förberedelser och uppgifter innan kursstart som tar cirka en timme att genomföra. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Förkunskaper

Strategisk informationssäkerhet behandlar säkerhet på ledningsnivå och lämpar sig bland annat för den som är ny i en säkerhetsroll. Kursen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel om du som deltagare har erfarenhet av ledningsarbete (t.ex. som chef) eller säkerhetsfrågor (t.ex. som utvecklare).

Nästa steg

Strategisk informationssäkerhet är en av Dataföreningen Kompetens kurser i informationssäkerhet. Vår uppdelning på tre fristående tredagarskurser gör att du kan välja de kurser som passar dig och i den ordning som passar dig. 

Du som har gått alla tre kurserna kan välja att gå den fjärde kursen för att certifiera dig som Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!