Säkra upp i vår

Säkra upp i vår

Informationssäkerhet handlar inte bara om att säkra era system utan också om att säkra organisationen och processer. Att arbeta fram en helhetssyn och ha en god informationssäkerhet är därför ett avgörande i verksamheten. Under våren erbjuder vi säkerhetskurser inom flera nivåer och områden. Här är några:

Strategisk informationssäkerhet

Den här kursen handlar om den strategiska betydelsen av informationssäkerhet – varför det är viktigt för verksamheter på längre sikt, och vilka långsiktiga åtgärder man behöver planera för och investera i. Du lär dig att kommunicera informationen till verksamhetsrepresentanter och ledning samt driva aktiviteter i arbetet med syfte att skapa en informationssäkerhetsarkitektur. Läs mer

Start: 4 mars

Operativ informationssäkerhet

Upprätthåll den nivå av informationssäkerhet som är formulerad på den strategiska nivån. Kursen ger dig kunskap att hantera dagliga rutiner och regelbundna processer som till exempel incidenthantering, säkerhetsrevision och säkerhet vid systemutveckling. Läs mer

Start: 15 april

 Teknisk informationssäkerhet

Vi går igenom de tekniska aspekter som till exempel nätverkssäkerhet, systemsäkerhet, kryptering och elektroniska identiteter. Syftet är att du ska få en övergripande kunskap om dessa aspekter och därigenom kunna kommunicera med tekniker om IT-säkerhet. Läs mer

Start 27 maj

Årshjul för dataskyddsombud

Den här nya endags-kursen ger dig kunskap i hur dataskyddsorganisationen kan lägga upp sitt systematiska arbete för att få med samtliga delar i ett väl fungerande dataskyddsarbete. Vi presenterar Årshjulet för ett systematiskt dataskyddsarbete. Metodiken används som en löpande tråd genom hela kursen. Läs mer

Datum: 26 maj

Dataskyddsombud - Certifiering

Vill du ha en fördjupning inom dataskydd, privacy och GDPR? Utbildningen Dataskyddsombud - Certifiering är en fördjupning som ger dig förutsättningarna för att skapa och underhålla en dataskyddsorganisation. Du får ett nätverk av andra i samma roll och kunskaper att skapa en vision för din organisations fortsatta arbete inom dataskydd. Läs mer

Datum: 7 september

Se alla våra utbildningar inom säkerhet härKontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!