säkerhet

Utbildningar

Lär dig fungera som länken mellan tekniken och verksamheten

säkerhet

Rating

Hoten mot information
och IT-system blir fler och allvarligare

Utbilda dig som
Certifierad informationssäkerhetsarkitekt

Säkerhet

Informationssäkerhet handlar inte bara om att säkra IT-system utan även om att säkra sin organisation och sina processer. Att arbeta med en helhetssyn och ha en god informationssäkerhet är därför en förtroendeskapande faktor.

 

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom flera områden och nivåer, varav några följer standarden ISO/IEC 27000. Du hittar vårt utbud nedan.

Våra aktiviteter

loading...

Filmer inom Säkerhet

  • Se Hur hanterar du Schrems II? Och hur får du ett fungerande dataskyddsarbete?
  • Se Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt
  • Se De största utmaningarna inom dataskydd just nu?
  • Se GDPR sex år senare

Våra områden