Designdrivet

DFK Play

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för principerna bakom SAFe samt hur du tillämpar ramverket i praktiken. 

 

News

Få förståelse för hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik.

Agile

Det agila konceptet har blivit framgångsrikt över hela världen och är en leveranscentrerad metod som handlar om hur vi skapar kundnära, produktiva team och organisationer som snabbt kan anpassa sig efter förändrade förutsättningar och behov.

 

Agile möter de krav man idag ställer på en modern arbetsplats. Arbetssättet har en bakgrund inom mjukvaru- och produktutveckling men är idag en hel karta för hur företag och organisationer kan organisera sig och samverka för att skapa de produkter och tjänster som marknaden efterfrågar.

 

Vi erbjuder utbildningar för såväl arbetsteam som ledning. Du hittar dem nedan.

Våra aktiviteter

loading...

Filmer inom Agile

  • Se Vad är tjänstedesign? Möt Martin Waligorski, utbildningsledare

Våra områden