Ledarskap

Utbildning

Certifiera dig som Certifierad Chefsarkitekt!

UX

DFK Play

Missade du något av avsnitten från CIO Horisont? Inspirerande webinars och senaste nytt inom IT-ledarskap.

Referens

News

Digitalisering ställer höga krav på arkitekturen

Ledarskap

Att leda en verksamhet är en krävande utmaning, framförallt med förändringstakten i omvärlden. Globaliseringen sätter press på effektiviteten och ny teknik tänjer gränserna för kundnyttan.

Det i sin tur skapar nya krav för dig som ledare. Det är med det perspektivet vi skapar våra utbildningar inom ledarskap.

Våra aktiviteter

loading...

Filmer inom Ledarskap

  • Se Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Se Certifierad CIO
  • Se Eftersändning av mötet, Skala upp en agil organisation med SAFe
  • Se Marcus Isberg, B3IT

Våra områden