Informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27000Operativ informationssäkerhet

Upprätthåll informationssäkerheten

Kursen handlar om att upprätthålla den nivå av informationssäkerhet som är formulerad på den strategiska nivån. Det innebär att kunna hantera dagliga rutiner och regelbundna processer som till exempel incidenthantering, säkerhetsrevision och säkerhet vid systemutveckling.

 

I dagens samhälle är de flesta organisationer beroende av fungerande IT-system och övrig informationshantering. Samtidigt har hoten mot information och IT-system blivit flera och allvarligare. Dessa hot ändrar ständigt skepnad och informationssäkerhet är inte längre endast en intern fråga för den egna verksamheten.

 

Att arbeta med informationssäkerhet innebär även att anta en helhetssyn där tekniken är en komponent av flera. Andra kritiska områden är juridik, organisatoriska aspekter och ledningsfrågor, samt inte minst medarbetarnas medvetenhet och förståelse för vikten och betydelsen av informationssäkerhet.

 

Att ha en god informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor

 

Efter utbildningen har du en god kunskap om hur man upprätthåller informationssäkerheten genom regelbundna aktiviteter och rutiner. Du kan styra och följa upp det dagliga arbetet med informationssäkerhet.

 

Målgrupp

 

 • Kursen vänder sig till dig som är verksam som till exempel:
 • Informationssäkerhetschef/-ansvarig
 • IT-chef/-ansvarig
 • Kravspecialist
 • Testledare
 • Konsult
 • IT-arkitekt
 • Riskansvarig
 • Affärsutvecklare
 • Utvecklare
 • Projektledare

Förkunskaper

Operativ informationssäkerhet behandlar implementation och upprätthållande av säkerhet på processnivå och lämpar sig bland annat för den som är ny i en säkerhetsroll.

 

Kursen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel om du som deltagare har erfarenhet av ledningsarbete (t.ex. som arkitekt eller projektledare) eller säkerhetsfrågor (t.ex. som utvecklare).


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!