GDPR, Dataskydd, DataskyddsarbeteDataskyddsombud - certifiering

Certifiering för dig som arbetar operativt med GDPR
Certifiering

Utbildningen ger dig en stabil grund för att med trygghet skapa ett systematiskt dataskyddsarbete och arbeta utifrån organisationens ambitionsnivå med dataskydd.

 

Sedan 2018 har utbildningen varit den mest omfattande kompetensutvecklingen för dig som arbetar med dataskydd. Genom att stödja och samordna verksamhetens processer och ha kontroll på organisationens personuppgifter minimeras risken för sanktioner, samtidigt som kundernas förtroende ökas då deras uppgifter hanteras på ett säkert sätt.

 

Under utbildningen får du möjlighet att dra lärdom från tongivande experter inom branschen, med lång erfanhet inom sina specialistområden.

 

 • Efter avslutad utbildning har du:
 • Erhållit kompetens som gör att du kan fungera som nyckelspelare mellan verksamhet, juridik och IT och axla frågeställningarna kring dataskydd
 • Verktyg och metoder i dina retoriska färdigheter inför en presentation för ledningsgruppen
 • Förståelsen för hur dataskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet samverkar för att skydda information samt personuppgifter
 • Kunskap om hur man på bästa sätt bygger upp en lyckad dataskyddsorganisation
 • Verktyg för att stödja ditt dagliga dataskyddsarbete, exempelvis att genomföra konsekvensbedömningar
 • Ett nätverk med likasinnade att dela erfarenhet och kunskap med
  

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du ska få den kunskap som krävs för att din organisation ska uppfylla dataskyddsförordningens krav.

 

Vidare även att du ska ha förmågan till att skapa ett systematiskt dataskyddsarbete samt förståelsen för hur dataskydd, cybersäkerhet och informationssäkerhet samverkar för att stödja verksamheten.

 

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som arbetar med dataskydd, internt såväl som externt.

 

 • Exempelvis du som är:
 • Dataskyddsombud
 • Dataskyddssamordnare/koordinator
 • Chef med ansvar för dataskyddsfrågor
 • IT-jurist
 • Arkivarie
 • Informationssäkerhetsansvarig
 • Administratör
 • Nämndsekreterare
 • HR-specialist
 • Kommunikatör
 • Informationsägare/förvaltare
 • Systemägare/förvaltare

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga djupa IT- eller juridikkunskaper, men det är fördelaktigt att ha verksamhetskunskap från en eller flera verksamheter.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!