GDPR, Dataskyddsombud, InformationssäkerhetDataskyddsombud - certifiering

Certifiering för dataskyddsombud
Certifiering

För att effektivt verka som dataskyddsombud behövs en bred kompetens inom IT, juridik samt kunskap om hur verksamheten fungerar. Utbildningen ger dig en stabil grund för att bygga en karriär inom dataskydd och de kunskaper och nätverk som krävs för att lyckas i rollen.

 

Målet med dataskydd är att skydda individers rättigheter och friheter. Alla organisationer lagrar personuppgifter av olika slag; om anställda, kunder eller medborgare.

 

Dagens kunskapssamhälle leder till att individen har större krav på de organisationer den interagerar med och hur de agerar för att skydda den data som tillhandahålls. Framtidens valuta är den information som individer skapar och organisationerna förädlar. Genom att organisationen respekterar individens rättigheter leder det till ökat förtroende hos kunderna och större efterfrågan av företagets tjänster i längden.

 

 • Efter avslutad utbildning har du:
 • Erhållit redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan verksamhet, juridik och IT så att du kan axla frågeställningarna kring dataskydd
 • Kunskap om hur man på bästa sätt bygger upp en lyckad organisation kring dataskydd och Privacy
 • Kompetens i vad som krävs för att lyckas med att initiera ett arbete med fokus på förbättrat dataskydd
 • Verktyg för att stödja ditt dagliga dataskyddsarbete
 • Förutsättningar att genomföra riskanalyser
 • Förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt budskap
 • Rutinbibliotek för hur man kan utföra det dagliga arbetet
 • Djupare förståelse för GDPR

Syfte

Att förbereda dig för rollen som dataskyddsombud så att du kan hantera de krav som ställs på organisationen inom Privacy och dataskydd, framförallt utifrån lagar som GDPR.

Utbildningen ger dig förutsättningarna för att skapa och underhålla en dataskyddsorganisation. Du får med dig ett nätverk av andra i samma roll och kunskaper om hur du skapar en vision för din organisations fortsatta arbete inom dataskydd.

 

Genom att stödja och samordna verksamhetens processer och ha kontroll på organisationens personuppgifter minimeras risken för sanktioner samtidigt som kundernas förtroende ökas då deras uppgifter hanteras på ett säkert sätt. Utbildningen omfattar 6 dagar uppdelad på 3 tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CDO.

MÅLGRUPP

Programmet vänder sig till dig som ska bli eller innehar rollen dataskyddsombud internt såväl som externt. Du får förutsättningar att agera som en bra beställare eller intern motpart till externa skyddsombud.
 • Riktar sig till dig som är:
 • IT-säkerhetsansvarig
 • Dataskyddsombud
 • Tidigare personuppgiftsombud
 • Projektledare
 • Processutvecklare/ansvariga
 • Informationsägare/förvaltare
 • Strategiansvarig
 • Jurist
 • Verksamhetsutvecklare
 

Fredrik Jonasson, utbildningsledare, svarar på vilka som är de största utmaningarna inom dataskydd just nu:

 

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!