Ledarskapsutbildning inom IT och verksamhetCertifierad CIO

Maximera affärsnyttan med IT
Certifiering
Under utbildningen Certifierad CIO kommer du att få träffa flera gästföreläsare, alla experter inom sina respektive område. Läs mer om dem nedan. 

Utbildningsansvarig

Stefan ElmstedtStefan Elmstedt är utbildningsansvarig för certifierad CIO. Under kursen medverkar även ett tjugotal av Sveriges bästa lärare och gästföreläsare som är experter inom sina respektive områden och som gärna delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter.

Lärare och gästförläsare

Under utbildningen träffar du ett tjugotal lärare och gästföreläsare med stor erfarenhet inom sina områden. De är noggrant utvalda för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter på ett pedagogiskt och interaktivt sätt. Många lärare har efter utbildningens slut blivit engagerade av tidigare deltagare. 

Nedan följer ett axplock av lärare och gästföreläsare på utbildningen. Dessutom gästas vi frekvent av personer som erhållit utmärkelsen "Årets CIO".

Joakim Jardenberg är en förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Redan 1994 internetifierade Joakim mediesverige, bland annat genom att starta upp aftonbladet.se, fixa ut resultaten från riksdagsvalet och ta plats redan på sidan 59 i boken ”De som byggde internet”.

Med ett ben hos användaren, ett ben i tekniken och ett ben i affären har han alltid sökt förklara det komplicerade på ett enkelt sätt och skapa nytta och effekt ur alla de nya möjligheterna. Idag arbetar han framför allt som rådgivare i internetfrågor med bland annat VD och ledningsgrupp för fem stora börsbolag på kundlistan.

Han är också delägare i fem startups, håller presentationer, modererar och utbildar samt arbetar pro bono för ett bättre samhälle. Nyligen pekade tidningen Internetworld ut honom som en av tio digitala profiler som statsministern bör lyssna på. Bloggen Jardenberg Unedited röstades nyligen fram till branschens bästa blogg om media.

Birgitta Klasén har en bred erfarenhet från IT och dess användning i ett flertal branscher. Exempel är Flyg (EADS), Läkemedel (Pharmacia) och Telecom (Telia) där Birgitta varit CIO men även bland annat sjukvård, finans och energi där Birgitta arbetat som senior IT Advisor åt företagsledningar och CIO:s. 

Birgitta började sin karriär på IBM där hon hade många olika roller, den sista som vice VD och affärsansvarig för att bygga upp  IBM:s outsourcingbolag i Norden. Birgitta har arbetat utanför Sverige i globala företag i över 12 år, i Munchen, Paris, New York och London. 

Birgitta är idag i huvudsak sysselsatt som styrelseproffs och Senior IT Advisor och är medförfattare till boken ”IT and Leadership – Do IT Right”.

Kenneth Kordelius har arbetat med IT i över 40 år, 23 år som chef i olika positioner och 10 år som managementkonsult specialiserad i service delivery och outsourcing. Han har lång erfarenhet av performance improvement och governance.

Per Lange är Sveriges mest anlitade föreläsare inom försäljning. Han sprudlar av energi och är en fantastisk eldsjäl när det gäller att motivera människor och skapa nya lönsamma vanor och beteenden.

Pers styrmodeller och verktyg används av stort antal nordiska säljorganisationer och han har personligen tränat över 6000 säljare och chefer. Förutom sina föredrag har Per även skrivit en bok och medverkat i TV, där han har haft en populär retorikskola för barn och ungdomar. 

Per utgår alltid från den senaste forskningen inom området, men konkretiserar hela tiden med exempel från verkligheten. Humor och konkreta tips varvas med Pers underliggande budskap: Du kan vara stolt som säljare! Föreläsningarna präglas av intensitet, värme, energi och humor! De flesta ändrar helt sin syn på sitt yrke och på sin egen potential efter en föreläsning!

Kerstin Lilje Brinck är partner och konsult i Gaia Leadership sedan 2010. Hon har 17 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av organisationer, grupper och individer i olika former – allt från det djupt personliga till halvering av ledtider i stora utvecklingsprojekt. 

Förutom sin konsulterfarenhet har Kerstin haft uppdrag som projektledare i globala förändringsprojekt samt som VD för en värderingsstyrd organisation. 

Idag arbetar Kerstin både inom privat- och offentlig sektor med förändringsarbete, grupputveckling, coachning samt ledningsgruppsutveckling.

Eva Listi has worked for more than twenty-five years within large R&D intensive and technology centric multinational companies. Her experience from leadership and management on global as well as regional levels comes mainly from the pharmaceutical business and the telecom business. 

Eva possesses a large range of experience in working within global relations and teamwork in all areas of IT. Some of her main responsibilities have been establishing and leading IT strategy, IT architecture, Program Management Office, Global IT Competence Centers, delivering IT Programs & Projects, IT Sourcing, IT Service Implementation and Operation of IT Infrastructure & Application Services. 

Eva joined Ericsson 2006 as Vice President IT Strategy, Enterprise Architecture and Program Management, reporting to the Ericsson CIO. In June 2009 Eva took over the Ericsson CIO role. As the Ericsson CIO she was responsible for leading the Ericsson Group Process and IT organization in driving Ericsson business productivity through effective processes supported by sustainable Information & Communication Technology (ICT). 

Starting February 2011 Eva work as an independent senior ICT consultant. 

Carl Magnus Månsson är sedan 2009 vd och koncernchef för management- och IT-konsultföretaget Acando. Acando identifierar och genomför tillsammans med sina kunder bestående verksamhetsförbättringar genom användande av informationsteknik.

Carl-Magnus har haft sin yrkesverksamma karriär inom Ericsson i olika chefsbefattningar i Sverige och internationellt. Han har i sin tidigare roll som Vice President och CIO för Ericsson-koncernen drivit ett omfattande förbättringsarbete avseende processer och IT-stöd inkluderande omstrukturering av koncernens outsourcing inom IT-området.

Johan Magnusson är docent verksam som avdelningschef Informatik och medföreståndare vid Swedish Center for Digital Innovation . Hans forskning berör hur styrning förändras genom digitalisering, och han har under många år följt CIO rollen i dess utveckling i egenskap av forskare, rådgivare, krönikör, talare och jurymedlem i bla CIO Awards. 

Mikael Möller har en lång erfarenhet av att arbeta som talskrivare och lärare i retorik. Hans bakgrund innefattar fem års studier på Stockholms Universitet samt tre år på Stockholms Lärarhögskola. 

Fokus har varit på kommunikation, ledarskap och retorik. Mikael Möller har en omfattande praktisk erfarenhet av sina ämnen. Han har arbetat som lärare, talarcoach, ledarskapsutvecklare och talskrivare samt utvecklat talare, ledare, kommunikatörer, lärare, säljare och tekniker från många verksamheter. 

Kunderna har bland annat varit medarbetare från Ericsson, Siemens, Svensk Bilprovning, Svenska fotbollförbundet, IBM och Aga.

Fredrik Runnquist har en gedigen bakgrund både akademiskt och yrkesmässigt. Han har en teknisk examen från KTH, Stockholm och en företagsekonomiexamen från Stockholms universitet. 

Hans karriär inkluderar bland annat Business CIO på Ericsson samt IT-ansvarig på Posten och Swedbank. Idag är Fredrik verksam som investerare, har ett flertal olika styrelseuppdrag samt är tidigare ordförande i Dataföreningen i Sverige. 

Petter Ulander är i grunden civilekonom med inriktning på redovisning och juridik. Fokusområden är energiföretags och kommuners administrativa stödsystem. Petter är även en uppskattad föreläsare och utbildare i ”konsten att köpa IT-system”.

Vanliga uppdrag är upphandling av debieringssystem, mätvärdeshanteringssystem, ekonomisystem samt PA-lönesystem.

Berne Landgren har som ledare i stora omställningar upplevt många laddade ögonblick. Hur får jag medarbetarna att se igenom de närmaste svårigheterna och våga tro på de långsiktiga möjligheterna? Hur bygger jag upp deras tillit till sin egen förmåga och få dem att ta ansvar för sin egen och helhetens utveckling?

Efter många år i olika linjeroller har Berne under de senaste fem åren i Gaia Leadership varit engagerad i förnyelseprocesser och utvecklingsprogram i stora som små verksamheter – som coach, mentor och stöd åt enskilda ledare och ledningsgrupper på alla nivåer.

Magnus Penker är managementkonsult, styrelseproffs och författare. Han är fokuserad på att utveckla kunskapsintensiva tillväxtbolag och har en gedigen internationell erfarenhet av innovationsarbete av såväl affärsmodeller som tjänster och produkter.

Tidigare har Magnus bland annat byggt upp kommunikationskoncernen Cordovan Group AB, arbetat som internationell turn-around-vd inom New Wave-koncernen, suttit i ledningen för börsnoterade Adera och varit koncernchef på managementkonsultföretaget Qeep Group AB. 

Magnus är också författare till amerikansk management- och IT-litteratur samt en flitigt anlitad föreläsare.

Sofie Rydåker är partner och konsult i Gaia Leadership sedan fem år tillbaka. Tidigare erfarenhet kommer i från att ha varit coach till organisationer, team och individer på Dale Carnegie i sju år. Sofie har även en bakgrund i mediavärlden, som chef på en nyhetskanal i USA.

Idag arbetar Sofie, både inom offentlig och privat sektor, med coaching till vd:ar, chefer och medarbetare, när det gäller ledar- och medarbetarutveckling och kommunikationsträning. Sofie är även efterfrågad för att driva förändringsarbeten i vision och värdegrundsarbeten, grupputveckling samt ledningsgruppsutveckling.

Torbjörn Skymning arbetar som ledarskapskonsult, med förändrings- och utvecklingsprocesser inom en rad intressanta verksamheter. Individuell coaching, ledningsgruppsutveckling och kommunikations-träning är några av de metoder som Torbjörn gärna utgår ifrån i sitt arbete med att bidra till att ledare går från det gamla till det nya ledarskapet – ett ledarskap som skapar energi i och tillväxt för individ och organisation.

Katarina Sjögren är en erfaren förändringsledare med 20 års erfarenhet av utveckling inom ekonomi och administration i såväl stora som mindre företag. Till exempel har hon genomfört centralisering av ekonomifunktion och byggt upp ett Shared Service Center.

Hon har även varit ansvarig för implementering av nya processer  och affärssystem samt utvecklat och anpassat ekonomifunktionen i tillväxtföretag. Efter en längre tid i olika chefsroller (bland annat som ekonomichef) arbetar Katarina idag som oberoende konsult genom det egna bolaget Adisi Consulting AB.

Hon tycker att det är fantastiskt inspirerande att hålla utbildningar och har lång erfarenhet av att utbilda ”icke ekonomer” i ekonomi. Katarina är utbildad ekonom vid Lunds Universitet.

Mats O. Eklund är Director Business & IT Transformation inom TUI Travel plc. Han arbetar med affärsutveckling med inriktning på digitala kundupplevelser i världens ledande reseföretag, som varje år välkomnar 30 miljoner kunder till den bästa tiden på året. 

Han har en bred bakgrund inom IT och har arbetat i roller, alltifrån strategisk projektledning till driftchef till CIO. Han har 15 års ledarerfarenhet varav 10 år i koncernledning, och har lett affärsstrategiutvecklings- och affärstransformationsarbete i multinationella organisationer de senaste 8 åren. 

Mats drivs av att skapa affärsvärde genom affärsförståelse, integrera affärs- och IT-utvecklingsarbete samt utvecklade kundmöten. Han blev utsedd till årets CIO 2007, främst motiverat genom sin ledande roll i onlineutvecklingsarbetet inom Fritidsresegruppen/TUI Nordic.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!