Verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektCertifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

Dag 1-2

 

 • Vi går igenom praktiska detaljer kring kursen och startar också upp några grundläggande frågeställningar; Vad är verksamhetsarkitektur och vad gör en verksamhetsarkitekt? Varför arbetar vi med verksamhetsarkitektur?
 • Vi går vidare och introducerar några viktiga grundprinciper som är viktiga att ha med sig under kursen- Att ta oss an komplexa problem och stödja lärande i verksamheten samt att skapa en arkitekturförmåga som bygger på utforskande och kontinuitet. Dessa kommer fördjupas senare i kursen.
 • Vi kommer under första blocket ägna oss åt ett av verksamhetsarkitektens verktyg - förmågemodellering, vilket hjälper oss att skapa samsyn och insikter genom att etablera ankarmodeller (Vintergatan) som kombinerar flera perspektiv av verksamheten.

Dag 3-4

 

 • Informationsmodellering - en metod för att identifiera, och strukturera verksamhetsinformation i modellform. Du träna på att läsa och analysera informationsmodeller och även introduktion till metoder för att kvalitetssäkring modellerna.
 • Processmodellering - du tränar på att kartlägga dina verksamhetsprocesser.
 • Processutveckling - hur du jobbar med kundfokuserad processutveckling och hur analyser av "touch points" hjälper oss att analysera krav på verksamhetens processer.

Dag 5-6

 •  
 • I det här blocket fortsätter vi med informationsperspektivet och jobbar vidare med informationsgruppering och analyser av information i verksamheten. Vi knyter också ihop informations- och processperspektivet i förmågekartan (Vintergatan).
 • Vi går också in på omvärldsanalys och affärsutveckling - olika affärsmodeller och hur de påverkar och kan användas i samverkan med förmågekartan.

Dag 7-8

 

 •  
 • I det här blocket inriktar vi oss på verksamhetens förändringsprocess och hur vi kan göra den mer lättrörlig och hur vi kan arbeta med den i samverkan med vår förmågemodell.
 • Vi övar på hur vi kan använda förmågekartan Vintergatan som ankarmodell och hjälp vid förändring för att visualisera hur förändringsinitiativ påverkar verksamheten, kundresan, IT-system och affärshändelser.
 • Vi går in på hur man kan jobba mer agilt och hur arkitekturen kan stötta i detta.
 • Vi fördjupar också de grundprinciper som introducerades i block 1 - att ta oss an komplexa problem och stödja lärande.

Dag 9-10

 

 •  
 • Vi jobbar här med arkitekturförmågan och tittar på olika arkitekturstrategier, arkitekturprocesser och roller.
 • Vi får ta del av ett praktikfall där en verksamhetsarkitekt berättar om hur de jobbar med arkitekturförmågan i deras verksamhet.
 • Vi går också in på gestaltning och hantering av modeller samt andra typer av modeller än dem vi redan berört.
 • En kurssammanfattning avslutar det här blocket.

Dag 11-12

 

 •  
 • Det här blocket inleds med tenta åtföljt av trendspaningar inom verksamhetsarkitektur. Sista dagen blir det en gästföreläsning om hur vi kan hantera förändring och förbättra samarbete i grupp och därefter blir det tentagenomgång och Certifikatutdelning.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!