Utbildningen som utvecklar dina processerCertifierad verksamhetsutvecklare

Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Certifiering

Utbildningen består av totalt 12 dagar indelat i sex block. Utbildningen genomförs under cirka fem månader där teori varvas med praktiska övningar och hemuppgifter. Förutom våra lärare engageras en rad gästtalare som är experter inom respektive område.

Utbildningens innehåll

 • Affärens inverkan på verksamhetsutveckling
 • Verksamhetsutveckling med fokus på flödeseffektivitet
 • Praktisk kundorientering, kundvärden
 • Olika ansatser att initiera en verksamhetsutveckling
 • Omvärldsbevakning och metoder för omvärldsanalys
 • Att lyckas med förändringsarbetet
 • Faktorer för att lyckas med en förändring
 • Förändringsledning i praktiken
 • Nya sätt och leda och organisera
 • Grupputveckling och ledarskap
 • Hur vi uppnår önskat beteende
 • Systemtänkande och självorganisation 
 • Förändringsledarens roll
 • Varför mäter vi?
 • Hållbarhet och globala mål
 • Etablera mål, mått och mätpunkter 
 • Säkerställ mål som bidrar till verksamhetens vision
 • Skapa spårbar styrning och drivkraft
 • Möjliggör för ständiga förbättringar
 • Praktisk processutveckling
 • Beskriva processer på en övergripande och detaljerad nivå
 • Hitta förbättringsmöjligheterna som utvecklar verksamheten 
 • Att ta sig ifrån idagläge till imorgonläge
 • Kreativitet som utvecklar verksamheten
 • Agera som seminarie-/ workshopledare
 • Planera och genomför workshops
 • Roller och ansvar
 • Tjänstedesign
 • Lär känna kunden
 • Utforska och utveckla nya idéer och koncept
 • Agil utveckling, prototyper och test
 • Lansering och presentation av nya tjänster
 • Verksamhetens förmågor och informationsförsörjning
 • Visualisera verksamhetens förmågor och skapa samsyn med metoden Vintergatan
 • Att ta fram en informationsmodell
 • Informationsförsörjning till verksamhetens förmågor och analys av samband
 • Agila arbetssätt för att kravställa IT- stöd
 • Övningar, hemuppgifter och examination
 • Praktiska övningar i grupp och enskilt under utbildningsdagarna
 • Hemuppgifter, enskilda och i grupp
 • Skriftlig enskild examination

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!