Change Management för projektledareProsci – Delivering Project Results

Change Management Workshop for Project Managers
Förmedlande
Vid förfragan
Under en dags arbete fokuserar Nexums utbildning Delivering Project Results på hur det mänskliga perspektivet av en förändring kan lyftas in i ett projektdrivet förändringsarbete på ett strukturerat sätt för att förbättra de förväntade affärseffekterna.

Har ni erfarenhet av att leda eller arbeta i projekt som utformar en stark lösning som sedan inte används fullt ut i verksamheten? Införandet skjuts framåt i tiden, endast delar av verksamheten ställer om, en ny förändring stjäl all uppmärksamhet med resultatet att fokus på effekthemtagning avtar. 

Utbildningen hjälper deltagarna att förstå vikten av att arbeta strukturerat med de beteendeförändringar som behövs för att nå önskade affärseffekter och definierade projektmål. Hur kan man i ett projekt planera för detta, när ska man börja och vilka aktiviteter behöver integreras i projektplanen?

Bygger förståelse för förändringsledning och varför det behövs

Att gifta samman lösningsorienterade aktiviteter och aktiviteter som fokuserar på vilja och förmåga att använda lösningen har i flera studier lyfts fram som en av nyckelfaktorerna för ett lyckat förändringsprojekt. Ändå drivs ofta projektledning och förändringsledning som olika spår med olika språkbruk och låg gemensam förståelse och acceptans vilket motverkar en effektiv integration och lyckat resultat.

I utbildningen används definitioner som är bekanta för projektdeltagarna: Effekter, omfattning, arbetsströmmar, milstolpar, leverabler och tidslinjer. Genom utbildningen applicerar deltagarna metoden på egna projekt för att bygga den egna förståelsen för förändringsledning och varför det behövs.

Våra övriga utbildningar inom området.

 

Kursen ger dig

Utbildningen syftar till att ge en introduktion till förändringsledning för projektdeltagare. Kursen är särskilt användbar för organisationer som strävar efter att stärka förändringsförmågan generellt och i specifika projekt.

 

 • Kursen bidrar till att ge deltagarna förmågan att:
 • Skapa ett gemensamt ramverk och språkbruk kring förändringsledning
 • Koppla samman medarbetarnas förmåga att tillämpa den kommande lösningen till det egna projektets resultat och leverabler
 • Förstå hur förändringsledning driver och möjliggör bättre anpassning och användande av den nya lösningen
 • Identifiera när ett projekt behöver förändringsledning
 • Identifiera påverkade grupper som behöver anamma och använda den nya lösningen
 • Mappa förändringslednings aktiviteter till det egna projektets livscykel
 • Bygga stöd och förståelse för förändringsledning inom projektteamet

 

Kurs för dig som

 • Prosci – Delivering Project Results riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Projektledare
 • Projektmedlemmar
 • Projekt-team (hela gruppen)
 • Styrgruppsmedlemmar
 • PMO-ansvarig

Kursen genomförs i samarbete med vår ackrediterade partner Nexum.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!