EA, storytelling, ledarskapCertifierad chefsarkitekt

Ledarskap i arkitektur och handling
Certifiering
Utbildningen innehåller verktyg som en ledare behöver och innehåller ämnen som kommunikation och visualisering samt ledarskap, organisation och styrning. 

Arkitekturens olika perspektiv (affärs-, verksamhets- och IT-perspektiven) går som en röd tråd genom hela utbildningen för att säkerställa helheten i arkitekturarbetet och nytt för i vår är genomgångar av aktuella ämnen som säkerhet, infrastruktur och data management.

Nedan är en beskrivning av ingående ämnen på utbildningen:

Program

Syfte: Ger en bred förståelse för arkitekturområdet som en chefsarkitekt verkar inom och synliggör chefsarkitektens ansvar som chef, ledare och coach

Innehåll: 

 • Orientering kring de vanligaste arkitekturramverken, arkitektrollerna och kompetenserna
 • Chefsarkitektens kompetensområden och förmågor
 • Vilket ansvar har chefsarkiteten?
 • Styrning och samverkan inom organisationen

Ledarskap

Syfte: Utforskar ledarskapets dimensioner och skapar en plattform för personlig utveckling.

Innehåll: 

 • Ledarskap och självledarskap
 • Att ha ett coachande förhållningsätt
 • Att styra och samverka
 • CXO-förmågan
 • Förändringsledning, att få alla med sig på resan

Kommunikation

Syfte: Ger verktyg och metoder som ökar förmågan att kommunicera med olika målgrupper, på olika sätt och med olika syften

Innehåll:

 • Grafisk facilitering och visuell kommunikation
 • Att styra och samverka
 • Retorik, konsten att övertyga

Transformation

Syfte: Ger kunskap om hur arkitekturen används i förändringsarbete och hur chefsarkitekten interagerar med andra transformationsprocesser i organisationen

Innehåll:

 • Affärstransformation och verksamhetsplanering
 • Portföljvärdering, nyttovärdering och programstyrning
 • Arkitektur som verktyg i förändringsarbete

Arkitekturförmåga, styrning och samverkan

Syfte: Ger förståelse och verktyg för hur arkitekturförmågan skapas, utvecklas och förstärks i en organisation. 

Innehåll:

 • Arkitekturledning och styrning
 • Målarkitekturen som styrmedel
 •  Att organisera arkitekturarbetet och utveckla chefsarkitektens ”ledningssystem”
 • Arkitektens roll i en agil organisation

Affärsperspektivet på arkitekturen

Syfte: Ger en förståelse för det affärsnära arkitekturarbetet, hur man förstår affärsperspektivet och hur detta kan dokumenteras och användas

Innehåll:

 • Att arbeta med arkitektur ur affärsperspektiv
 •  Affärsstrategier och verksamhetsmål
 •  Affärsmodellen som analysverktyg
 • Att utveckla kundresan och synliggöra värdeströmmarna

Verksamhetsperspektivet på arkitekturen

Syfte: Ger en förståelse för det verksamhetsnära arkitekturarbetet, hur man tar fram en verksamhetsarkitektur, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas

Innehåll:

 • Verksamhetsarkitekturens egenskaper och komponenter
 • Processer och processmodeller
 • Informationsmodeller
 • Verksamhetsförmågor
 • Kravhantering som säkrar verksamhetsdriven IT-utveckling

IT-perspektivet på arkitekturen

Syfte: Ger en förståelse för det IT-nära arkitekturarbetet, vilka komponenter som vanligen ingår, vilka olika specialistområden som finns inom IT-arkitekturen, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas

Innehåll:

 • IT-arkitekturens egenskaper och komponenter
 • Specialistområden inom IT-arkitekturen
 • Systemmodellering
 • Integrationsarkitektur
 • Infrastruktur

En arkitektur för framtiden

Syfte: Orienterar kring några viktiga områden och digitala accelatorer som chefsarkitekten behöver känna till

Innehåll:

 •  Hur skapar man en hållbar arkitektur?
 • Säkerhet, infrastruktur och molnet
 • Informationshantering och Data Management
 • Artificiell Intelligens och robotics
 • Hur skapar vi en ”anti-fragile”-arkitektur?

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!