Ledarskap i arkitektur och handling
Certifiering

Utbildningen ger dig en helhet inom arkitekturens och verksamhetens båda kretslopp och hur de effektivt samverkar mot gemensamma mål. Kommunikation och ledarskap är viktiga färdigheter för att övertyga och skapa handlingskraft.

Digitalisering driver en förändring utan motstycke och de aktörer som är väl förberedda kan skapa stora värden. En viktig del för att lyckas handlar om arkitekturen. Därför måste du som chefsarkitekt förhålla dig till den snabba utvecklingen och hitta rätt väg framåt genom att skapa en struktur för innovation, agilitet och snabba förändringar.

Utbildningen utvecklar din förmåga att leda arkitekturarbetet med verksamhetens strategier och mål i fokus – förmågor som är helt avgörande för att skapa ny konkurrenskraft genom arkitekturförmågan.

Vi skapar under utbildningen en attraktiv kompetensprofil för framtidens chefsarkitekt. Programmet inleds med ledarskapet över både sig själv och andra i förändring samt hur du som ledare kommunicerar och använder retoriken för att övertyga och nå fram i olika situationer. Kommunikation och ledarskap går som en röd tråd genom programmet och byggs på under gång. 

Genom arkitekturens kretslopp får du en helhetssyn från strategiarbete till styrning, införande, ramverk, uppföljning och nyckeltal. Andra centrala områden är till exempel arkitekturförmåga, projektstyrning och ett flertal gästföreläsningar av erfarna chefsarkitekter med case och exempel från verkligheten.

Verksamhetens kretslopp omfattar transformation, strategiutveckling, digitala acceleratorer och mer. De utgör viktiga delar för att hitta rätt väg framåt. Genom att knyta ihop de båda kretsloppen med ledarskap, styrning och samverkan skapas en gemensam målbild och handlingskraft. 

Ta med dina problemställningar

Under utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med praktikfallsdrivna gruppövningar. Diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande med lärare och övriga deltagare är centralt. Du får rikligt med tillfällen att arbeta med problemställningar utifrån den egna verksamheten och därigenom erhålla återkoppling på dessa.

Utbildningen består av sex avsnitt om två dagar vardera, totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete. Omfattningen av hemarbetet beräknas utgöra totalt cirka sex arbetsdagar.

Hemuppgifter

I utbildningen ingår sex hemuppgifter som är individuella. Uppgifterna sträcker sig över hela utbildningen och syftar till att deltagarna ska genomföra värdeskapande förändringar för sig själva och för verksamheten.

Godkänt resultat krävs på samtliga hemuppgifter och ingår i certifieringen.  Skulle du missa delar av kursen kan du ta igen dessa i efterföljande omgång.

Inspiration, kunskap och nätverkande

En interaktiv och kreativ miljö är en viktig inramning på utbildningen. Utmana dig själv och ha fullt fokus på din egen utveckling under utbildningsdagarna.

LÄRARE

Utbildningsledare

Eva KammerforsEva Kammerfors är certifierad affärs-och enterprisearkitekt med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling samt arkitekturstyrning och programledning. 

Eva är en av dem som startade utbildningen Certifierad Chefsarkitekt på DF Kompetens. Hon är en engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach som agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete.

Lärare och gästföreläsare

Under utbildningen träffar du ett 20-tal lärare och gästföreläsare som alla är experter inom sina områden. De är noggrant utvalda för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter på ett pedagogiskt och interaktivt sätt. Det handlar om mer än 500 års samlad erfarenhet. Bland gästföreläsarna återfinns flera erfarna chefsarkitekter. 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!