Ledarskap i arkitektur och handling

Utbildningen ger dig en helhet inom arkitekturens och verksamhetens båda kretslopp och hur de effektivt samverkar mot gemensamma mål. Kommunikation och ledarskap är viktiga färdigheter för att övertyga och skapa handlingskraft.

Digitalisering driver en förändring utan motstycke och de aktörer som är väl förberedda kan skapa stora värden. En viktig del för att lyckas handlar om arkitekturen. Därför måste du som chefsarkitekt förhålla dig till den snabba utvecklingen och hitta rätt väg framåt genom att skapa en struktur för innovation, agilitet och snabba förändringar.

Utbildningen utvecklar din förmåga att leda arkitekturarbetet med verksamhetens strategier och mål i fokus – förmågor som är helt avgörande för att skapa ny konkurrenskraft genom arkitekturförmågan.

Vi skapar under utbildningen en attraktiv kompetensprofil för framtidens chefsarkitekt. Programmet inleds med ledarskapet över både sig själv och andra i förändring samt hur du som ledare kommunicerar och använder retoriken för att övertyga och nå fram i olika situationer. Kommunikation och ledarskap går som en röd tråd genom programmet och byggs på under gång. 

Genom arkitekturens kretslopp får du en helhetssyn från strategiarbete till styrning, införande, ramverk, uppföljning och nyckeltal. Andra centrala områden är till exempel business case, projektstyrning och ett flertal gästföreläsningar av erfarna chefsarkitekter med case och exempel från verkligheten.

Verksamhetens kretslopp omfattar transformation, strategiutveckling, innovationsarbete och mer. De utgör viktiga delar för att hitta rätt väg framåt. Genom att knyta ihop de båda kretsloppen med ledarskap, styrning och samverkan skapas en gemensam målbild och handlingskraft. 

Ta med dina problemställningar

Under utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med praktikfallsdrivna gruppövningar. Diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande med lärare och övriga deltagare är centralt. Du får rikligt med tillfällen att arbeta med problemställningar utifrån den egna verksamheten och därigenom erhålla återkoppling på dessa.

Utbildningen består av sex avsnitt om två dagar vardera, totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete. Omfattningen av hemarbetet beräknas utgöra totalt cirka sex arbetsdagar.

Hemuppgifter

I utbildningen ingår sex hemuppgifter som är individuella. Uppgifterna sträcker sig över hela utbildningen och syftar till att deltagarna ska genomföra värdeskapande förändringar för sig själva och för verksamheten.

Godkänt resultat krävs på samtliga hemuppgifter och ingår i certifieringen.  Skulle du missa delar av kursen kan du ta igen dessa i efterföljande omgång.

Inspiration, kunskap och nätverkande

En interaktiv och kreativ miljö är en viktig inramning på utbildningen. Utmana dig själv och ha fullt fokus på din egen utveckling under utbildningsdagarna.

LÄRARE

Utbildningsledare

Stefan ElmstedtStefan Elmstedt  är ansvarig för Certifierad chefsarkitekt som strävar efter ledarskap i arkitektur och handling. Han leder även Certifierad CIO sedan starten 2010.

Du kan se en presentation av Stefan Elmstedt här

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Syntavia.

Lärare och gästföreläsare

Under utbildningen träffar du ett 20-tal lärare och gästföreläsare som alla är experter inom sina områden. De är noggrant utvalda för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter på ett pedagogiskt och interaktivt sätt. Det handlar om mer än 500 års samlad erfarenhet. Bland gästföreläsarna återfinns flera erfarna chefsarkitekter. 

Internat

Kursen äger rum på Scandic Foresta som ligger vackert beläget på Lidingö vid brofästet, nära centrala Stockholm cirka 45 km från Arlanda flygplats och 15 km från Bromma flygplats.

Kostnad för internat (kost och logi) ingår ej i deltagaravgiften. Pris för kost och logi är cirka SEK 2374 exkl moms per kursavsnitt, totalt cirka SEK 14244 exkl moms för hela kursomgången.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!