Lär dig att identifiera, definiera och strukturera information i modellform.

Kursen kommer att ge dig förståelse för informationens betydelse vid verksamhetsutveckling.

Efter genomförd kurs kommer du att kunna identifiera, definiera och beskriva information i modellform, läsa och kvalitetsgranska informationsmodeller samt beskriva informationsbehovet i processer.

Pluskurser

Idag saknas det utbildningar inom informationsmodelleringsområdet utöver rena introduktionskurser eller produktspecifika kurser. Det gör att verksamheter sällan eller aldrig får full nytta av modelleringsarbetet. 

Man saknar gemensamma begrepp för att resonera om sin verksamhet i kombination med avsaknaden av en gemensam syn på informationen och arbetssätt för att bygga upp, hantera och förmedla den gemensamma kunskapen om verksamheten.

Av den anledningen har vi lanserat våra nya fortsättningskurser inom informationsmodellering, som känns igen på att de har ett plus (+) i kursnamnet. Kurserna ämnar ge en djupare förståelse för området och ge organisationer möjlighet att optimera sina utvecklingsprojekt.

För mer information om våra pluskurser inom modellering:

+Visualisering av modeller

+Modelleringsmönster

Lärare

Kursledare

Lärarna som är verksamma konsulter inom området kommer att dela med sig av sina erfarenheter och belysa frågeställningar med exempel hämtade från aktuella uppdrag. Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

Lars GunnarssonLars Gunnarsson, konsult på IRM, arbetar med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning. Han har många års erfarenhet av att leda kurser och seminarier. Lars har en bakgrund inom krav- och testledning.

Annika DubergAnnika Duberg från IRM har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och informationsmodellering från en rad olika företag och branscher. Annikas spetskompetens är informationsanalys och master data management i stora komplexa verksamheter.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

Praktisk information

Kursens upplägg

Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning. Du har störst behållning om du har deltagit eller kommer att delta i ett arbete kring verksamhetens informationsbehov. 

Kursmaterial

Dokumentationen består av teoripassens bilder, övningar med lösningsförslag, metodbeskrivningar och litteraturtips.

Nästa steg

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom processområdet erbjuder vi även en certifierande utbildning, Certifierad verksamhetsutvecklare.

Som verksamhetsutvecklare driver du en verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv. Du får en gedigen utbildning där du lär dig att både processutveckla, styra processer och förändringsleda.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!