Data management, Informationsarkitekt, InformationsmodelleringCertifierad informationsarkitekt

Sveriges första certifiering för Informationsarkitekter
Certifiering

 

Utbildningen Certifierad informationsarkitekt lär dig beskriva, analysera och förbättra verksamhetens hantering av information.

 

Vår värld är idag till stor del digitaliserad och allt fler verksamheter inser att förståelig, kvalitativ och tillgänglig information är nyckeln till både en effektiv verksamhet och att kunna agera snabbt på nya affärsmöjligheter. Ändå är informationshantering något som ofta inte hanteras som den kritiska resurs den är. Informationsarkitekten spelar därför en allt viktigare roll för att göra informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har idag och framåt.

 

En modern datadriven verksamhet ställer krav på strukturerad och kvalitativ information.

 

 • Vi behöver därför:
 • Förstå vad vi har för information och vad den representerar
 • Förstå hur vi hanterar vår information och våra informationsberoenden idag samt hur vi vill hantera den framöver
 • Kunna kommunicera våra insikter till olika målgrupper inom och utanför den egna verksamheten
 • Arbeta på ett strukturerat och genomänkt sätt för att ta hand om vår informationsresurs
 • Utbildningen ger dig:
 • Ökad kunskap i att kartlägga och analysera informationsstrukturer samt informationsberoenden för att förstå dagssituationen
 • Ökad kunskap i att designa informationsstrukturer och informationsberoenden för en hållbar och förändringsbar verksamhet
 • Förståelse för vilka krav som ställs på verksamhetens informationshantering utifrån nya ökande krav på digitalisering, automatisering och regelefterlevnad
 

Målgrupp

Certifierad informationsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera sin informationsresurs på ett effektivt sätt.

 

 • Certifierad informationsarkitekt riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Informationsarkitekt
 • Informationsmodellerare
 • Enterprise-arkitekt/Verksamhetsarkitekt
 • IT-arkitekt
 • Systemutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Business analyst/Kravhanterare
 • Data steward
 • Business Intelligence-arkitekt
 

Webinar

Vad ingår i vår utbildning till certifierad Informationsarkitekt?

Inspelat webinar där Mathias Lindkvist och Lena Dohrnér, utbildningsansvariga, berättar om innehållet i programmet. Du får också möta en tidigare deltagare, som arbetar som informationsarkitekt, som berättar hur hon i den egna organisationen dragit nytta av sina nyvunna kunskaper.

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!