Ständiga förbättringar genom processutvecklingProcessutveckling

Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Bra utformade arbetsprocesser ger din organisation förmågan att arbeta smartare och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav. På den här kursen lär du dig att kartlägga och analysera verksamhetens processer för att hitta effektivare sätt att arbeta på och därmed öka kundvärdet.

”Erbjuder allt man kan förvänta sig av en två-dagarskurs. Teori varvat med praktik som kryddas med kursdeltagarnas erfarenheter och åsikter. Bra diskussioner!”
Nermin Keles, projektledare, Xylem Water Solutions

PU-workshop.jpeg 

Kursen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med praktisk processutveckling. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Kursen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet. 

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter i din organisation

Syfte

Kursen ger dig

Du lär dig grunderna i att kartlägga och analysera verksamhetsprocesser, identifiera förbättringsmöjligheter och utforma ett bättre sätt att arbeta på i framtiden som går i linje med organisationens mål och strategi. Du får även insikt i hur man planerar och genomför en processworkshop.

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta inom området processutveckling och behöver en bra teoretisk och praktisk grund för att öka din kompetens och förmåga att bidra till din verksamhetsutveckling.

Kursen vänder sig även till dig, chef eller medarbetare, som på något sätt kommer att bli berörd av processarbete eller vill veta mer om hur det går till och vilken verksamhetsnytta det ger.

  • Processutveckling riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
  • Processutvecklare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Kvalitetsansvarig
  • Processägare
  • Processledare    
  • Ledare/chef
  • Förändringsledare     

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!