Storytelling, Capabilities, FörmågorVintergatan – skapa din verksamhetskarta

Möjliggör snabba analyser och förbättrade beslutsunderlag

Vi arbetar i det digitala verktyget Miro, din Vintergatakarta är därför lätt att arbete vidare med mellan kursdagarna samt efter kursen.

Dag 1

 

Du får en introduktion till Vintergatan och tankarna bakom den. Vi påbörjar det praktiska arbetet med din egen verksamhet och dess Vintergata.

 

 • Vilket är värdeflödet? Hur kan du visa det?
 • Vilken takt, hjärtslag slår i din organisation?
 • Vilka övergripande förmågor har ni i din verksamhet?

Dag 2

 

Dagen börjar med återkoppling från dag 1 och reflektioner från din egen organisation. Vi tittar på beroenden och samband såsom:

 

 • Vintergatan och olika förändringsprojekt – hur kan vi använda modellen vid förändringar, kravställning och olika lösningsscenarios. Vi visar exempel på hur gjort i olika situationer
 • Praktiskt arbete – kan modellen användas för något förändringsprojekt du står inför nu?
 • Vintergatan och översikter – hur kan modellen användas till att visa ansvarsfördelning mellan team, beslutsforum eller andra perspektiv? Kan vi visa de pågående förändringsprojekten i Vintergatan? Visa beroenden mellan dem?
 • Det egna arbetet fortsätter och vi använder Vintergatan för att belysa, förstå och kommunicera kring de utmaningar ni har, t ex kring produkternas och tjänsternas flöden och deras samspel med förmågorna
 • En uppgift delas ut till dag 3
 • Personlig coaching ca 30 minuter

Dag 3

 

Dagen börjar med återkoppling från dag 2 och reflektioner från din egen organisation. Vi tittar sedan utifrån och in på din verksamhet och sätter den i relation till era kunders och partners förväntningar på er.

 

 • Vi skapar och testar olika scenarios
 • Visar påverkan från strategisk planering
 • Hur vi kan få bättre översikter och förståelse för hur vår verksamhet fungerar och våra möjliga vägar framåt genom Vintergatan

Kort sagt hur vi skapar bättre beslutsunderlag


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!