Förutsättningar för framgångsrik innovation

Förutsättningar för framgångsrik innovation

Shift happens, som trendspanaren Michael McQueen en gång uttryckte det. När det händer kan verksamhetens innovationsförmåga vara skillnaden mellan framgång och fall. För att lyckas krävs rätt ledarskap, kultur och samsyn på vad innovation egentligen är.

Med en uppsjö av trender, uppmaningar och pengar att ansöka inom innovation är det lätt att svepas med av den innovationsvåg som sköljer över oss nu. Samtidigt som många företag och organisationer kan börja arbeta med innovation för sakens skull, krävs ett tydligt syfte och mål för att lyckas.

 

– Det finns ett värde i att sprida kunskap om vad innovation egentligen är och hur man lyckas, säger Petter Johansson, teknologie doktor som disputerat vid KTH och avdelningen hållbarhet och industriell dynamik.

 

                                               Petter-Johansson-rund 
                                                                 Petter Johansson

För att något ska vara en innovation räcker det inte med att bara uppfinna något nytt.

Han studerar större teknikskiften med koppling till innovationsledning och har arbetat med innovationsfrågor inom privat och offentlig sektor. Enligt honom är det alltför vanligt med innovationsprojekt som fastnar, fokuserar på fel saker eller på annat sätt misslyckas realisera något värde.

 

– För att något ska vara en innovation räcker det inte med att bara uppfinna något nytt. Det du skapar måste göra avtryck, ge en värdeökning på den marknad eller del av samhället innovationen är avsedd för. Först då blir det en innovation, säger han.

 

Förståelse för innovationsledning

Med rätt förutsättningar ökar möjligheterna att lyckas. Ledarskapet är fundamentalt. Alla som sitter i någon ledningsbefattning, eller verksamhetsstöttande position behöver grundläggande kunskap inom innovationsledning, menar Petter Johansson.

 

– Det krävs en förståelse för innovationsprocessen och hur du skapar en innovationskultur som stimulerar innovation. Det gäller inte minst då arbetet nästan alltid leder till interna sociala spänningar. Det är till exempel inte ovanligt att värdet man vill uppnå utgör ett hot mot några av medarbetarnas tjänster.

 

– Det är svårt att få en man att förstå något, när hans jobb kräver att han inte ska förstå det, för att fritt citera Upton Sinclair. Det gäller att hitta ett incitament som får med hela organisationen – varför ska vi skapa det här, och varför ska alla med på det.

 

Ett klassiskt exempel är Kodak, vars misslyckade innovationsledning fick företaget på fall. Kodak introducerade digitalkameran i en tid då de var världsledande inom film och kemiska framkallningsprocesser. Företaget misslyckades med att hantera konflikten mellan sin existerande expertis och utveckling av den nya digitala tekniken. När marknaden började föredra digitalkameror framför de analoga metoderna kunde konkurrenter som Canon och Sony snart ta över. Fuji, som var i en liknande sits som Kodak, klarade däremot teknikskiftet utmärkt genom att diversifiera sin existerande expertis inom film och kemi mot andra marknader.

 

– Ett vanligt misstag är att VD eller annan beslutsfattare utnämner en annan ansvarig för att sedan ta ett kliv tillbaka. Men ett innovationsarbete kräver ett aktivt och närvarande ledarskap. I många framgångsrika organisationer är chefen för utvecklings- och innovationsarbetet också med i ledningsgruppen eller utgör VD:ns högra hand.

 

 • Tre vanliga misstag inom innovationsledning:
 • Delegering av innovationsansvaret – om inte ledare och beslutsfattare är närvarande och aktivt stöder innovationsarbetet riskerar både medarbetare och befintlig affär motarbeta det interna innovationsarbetet.
 • Mäta fel saker – utan fokus på värdeskapande och värderealiserande är det lätt att missa målet.
 • Sprida riskerna – innovationsarbete kräver fokus och samlade resurser, för många sidospår kan urholka prestationen.

 

Rätt systematik och struktur

Vid sidan av beslutsfattarna behövs en innovationsledare som kan se till att det finns en systematik och struktur i innovationsarbetet. Rollen kan se olika ut beroende på verksamhet och typ av innovation. Gemensamt är att innovationsledaren ansvarar för att en idé tar sig genom processen och i slutändan genererar ett värde.

 

Innovationsledaren behöver nödvändigtvis inte bidra med nya idéer, men likväl kunna avskriva dåliga sådana och ta vara på lärdomar från misslyckade satsningar. Innovationsarbetet är en pågående process och ett misslyckande är alltid en möjlighet till lärdom.

 

– Detta kan vara ett problem för många organisationer. De kan ha lagt miljontals kronor på ett innovationsprojekt som inte nått hela vägen fram, och i stället för att lära sig av det sopar man det under mattan. Då finns såklart risk att misstaget upprepas i framtiden och kostar onödig tid och pengar, säger Petter Johansson.

 

Med ett tydligt syfte med arbetet samt struktur och ledarskap för att leda processen i mål är dock förutsättningarna för att lyckas goda.

 

 • Petter Johanssons framgångsfaktorer för innovationsledning:
 • Se till helheten gällande innovationsarbetet. En bra process fungerar inte utan ledarskap, och vice versa.

 • Ett innovationsprojekt framgång beror på både interna och externa förutsättningar.

 • Fokus på värdeökning och värderealisering.

 • Systematik för att fånga, värdera och stötta idéer där man ser till både interna och externa förutsättningar.

 • Dedikerat ledarskap för att proaktivt leda affär och medarbetare åt rätt håll, samt lösa konflikter på vägen.

 • Tydlig processtruktur för att leda idéerna till ett värdeskapande resultat med tydliga roller i olika faser av arbetet.

 
Vidare läsning:

 

Vill du utveckla din kompetens inom innovationsledning? Läs mer om vår 2-dagarskurs Innovationsledning – omvandla idé till värde.

 

 Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!