Presentation av Stefan Elmstedt

Dataföreningen Kompetens lärare för utbildningarna Certifierad CIO, Certifierad chefsarkitekt och CIO Master presenterar sig själv