Så säkrar du att din organisation är redo för GDPR

Så säkrar du att din organisation är redo för GDPR

Det är inte långt kvar tills den nya lagstiftningen GDPR sätts i verket. Trots detta är det fortfarande många företag som tror att lagstiftningen inte gäller dem. Faktum är att GDPR gäller för alla organisationer som samlar in, processar eller lagrar personuppgifter. Säkra att din organisation är redo för GDPR genom att förstå vad det innebär för just er.

De nya kraven innebär att din organisation behöver agera samordnat och utifrån en affärsförankrad strategi. Det kommer ställas högre krav på att ni informerar om hur den enskildes personuppgifter hanteras och att din organisation tillhandahåller information om den enskilde på att transparent och lättförståeligt sätt.

Vår kurs GDPR - Nyheter och praktisk anpassning behandlar de senaste nyheterna inom dataskyddsområdet samt praktisk och affärsanpassad information kring anpassning av deltagarnas företag eller föreningar till GDPR. Stort fokus ligger på anpassningsarbetet där kursen reder ut de viktigaste utmaningarna som svenska företag ser i sin anpassning till GDPR och hur reglerna ser ut i förhållande till kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

Alexandra Järeholm, projektledare för utbildningen säger: 

– En vanlig fråga om GDPR som vi stöter på är vilka områden man bör prioritera, ambitionsnivån och hur man avgränsar arbetet. Utöver detta behandlar kursen även utmaningar med Big data och kundanalyser. Även kursdeltagarnas egna specifika utmaningar diskuteras. 

Att inte säkerställa att GDPR efterföljs på rätt sätt inom organisationen kan slå hårt. Företag kan komma att behöva böta upp till 4 procent av moderbolagets globala omsättning. 

Säkerställ att din organisation har den kompetens som krävs för att implementera och anpassa sig efter GDPR redan idag.

.Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!