IT-arkitekt, IT-arkitektur, IT-utvecklingCertifierad IT-arkitekt Master

Sveriges största utbildning inom IT-arkitektur
Certifiering

IT-arkitektur, begrepp, principer, standarder och yrkesroller

Ger en bred förståelse för vad IT-arkitektur är och vad en IT-arkitekt gör.

 

 • Innehåll:
 • Arkitektur som begrepp och arbetsområde
 • Vad ingår i rollen som IT-arkitekt
 • Standarder inom IT-arkitektur
 • Hur verksamhetskraven styr arkitekturvalet
 • Att utforma en IT-arkitektur

 

Verksamhetsnära arkitektur

Ger en förståelse för vad som bör ingå i en verksamhetsnära IT-arkitektur, hur man tar fram den, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas.

 

 • Innehåll:
 • Verksamhetsnära arkitektur och verksamhetsobjekt
 • Verksamhetsmodellering
 • Att beskriva arkitekturer, från stadsplan till detaljmodeller
 • Specifikation och användning av verksamhetskomponenter
 • Kravhantering
 • Övergripande arkitekturarbete

 

Teknisk IT-arkitektur 

Ger en förståelse för vad som ingår i en teknisk infrastruktur och de grundläggande problemen vid uppbyggnad av distribuerade komponentbaserade system.

 

 • Innehåll:
 • Komponenter och distribuerade system
 • Arkitekturproblem vid utformning av distribuerade system
 • Tekniska typarkitekturer med praktikfall
 • Teknikval, middleware, Internet, säkerhet
 • Den fysiska infrastrukturens betydelse

 

Metoder och arkitekturutvärdering

Belyser arkitekturutformning med hjälp av agila metoder och metoder för utvärdering av arkitekturens kvalitativa egenskaper. Även användning av mönster samt ramverk som stilbildare och konstruktionshjälpmedel vid arkitekturutformning.

 

 • Innehåll:
 • Att utvärdera och välja arkitekturlösning
 • Mönster och ramverk som konstruktionshjälpmedel
 • Erfarenheter av egenutvecklade och kommersiella ramverk
 • Att dokumentera en arkitektur
 • UML för arkitekturbeskrivning
 • Agilt arkitekturarbete

 

Tjänster, integration och informationssäkerhet

Tillämpar och fördjupar teori inom området systemintegration och tjänsteorientering. Du får öva på att identifiera och prioritera krav utgående från systems önskade funktionalitet, samt utforma arkitektur och infrastruktur.

 

 • Innehåll:
 • Tjänsteorienterad arkitektur
 • Webbtjänster
 • Systemintegration
 • Praktiska erfarenheter av tjänster och integration
 • Informationssäkerhet

 

Styrning av IT-arkitektur samt ledningens syn på IT-arkitektur

Ger en förståelse för hur arkitekturarbete kan motiveras gentemot ledningen.

 

 • Innehåll:
 • Test och testbarhet hos arkitekturer
 • Lönsamhetsbedömningar
 • Hur får man ledningen intresserad av IT-arkitekturfrågor
 • Redovisning av uppsatsarbeten
 • Certifiering

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!