Utbildning inom verksamhetsutveckling Certifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

Vad gör en verksamhetsarkitekt?

Som verksamhetsarkitekt arbetar du med att strukturera organisationens information i verksamhetsprocesser och IT-lösningar. Med hjälp av arkitekturmodeller beskriver du ett nuläge som utgångspunkt, med stegvisa förändringar för hur verksamheten ska nå ett önskat målläge. 

Du hjälper organisationens ledning att analysera och fatta beslut om effektiva förändringar i syfte att förbättra informationshanteringen. Som sakkunnig inom ditt verksamhetsområde är du också organisationens expert på verksamhetsregler och befintliga processer.

En viktig roll för verksamhetsarkitekten är att initiera och stödja olika typer av förändringar i organisationens systemarkitektur. När ett äldre system behöver bytas ut eller byggas om är det ofta verksamhetsarkitekten som vet vilken information som används och lagras i systemet. Utan den kunskapen kan investeringar i nytt IT-stöd bli onödigt kostsamma och rent av leda till försämringar i verksamheten.

Verksamhetsarkitekten är också en viktig spelare i olika projekt och utvecklingsinitiativ. Du stöttar systemutvecklingsprojekt med verksamhetskunskap och hjälper till i kommunikationen runt krav och prioriteringar.

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att beskriva organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar. Du är också en duktig förändringsledare och arbetar med att införa olika initiativ i den dagliga verksamheten.

Du har förmåga att koncentrera dig på detaljer då en specifik process ska tas fram och införas. Men lika viktigt är att du kan se helheten och hur olika processer i verksamheten samverkar – eller motverkar varandra.

Kunden står alltid i fokus för dig som verksamhetsutvecklare. En bra verksamhetsprocess ger ett bra värde och tillför nytta för kunden. Du stöttar organisationen med kund-, omvärlds- och marknadsanalyser, liksom detaljerade processanalyser. I arbetet kan även ingå att ta fram en processorganisation med styrande ledningssystem.

Som verksamhetsutvecklare har du även en bra bild över verksamhetens kunder och de kundvärden som är prioriterade. Du kan också hjälpa till att identifiera och sluta eventuella kompetensgap och behov av ny kompetens.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!