En Data Science utbildning skapad av Data Scientists
Certifiering
Pelarna i utbildningen är statistik och analys, programmering och databas, samt kommunikation och affärsförståelse. Vi går igenom grunderna i Data Engineering, arkitektur och teknik, datakvalitet, masterdata, affärsregler och Information Governance. Utbildningen behandlar områdena Business Analytics, analysprocessen och grunderna i prediktiv modellering. 

Vi behandlar även områden inom Artificiell Intelligens och går igenom metoder inom Machine Learning, såsom Random Forrest och Gradient Boosting, Forecasting och segmentering. För deltagare som har djupare förkunskaper erbjuds moment inom Deep Learning och neurala nätverk.

Praktisk information

Utbildningens upplägg

Sju utbildningsblock om en till två dagar, med inslag av handledarstödda självstudier mellan blocken och ett avslutande block för certifiering. Blocken leds av erfarna konsulter inom respektive område, samt i vissa fall även extern expertis till exempel inom kommunikation och visualisering. Övningarna inom statistik och analys, Data Engineering och visualisering genomförs primärt med R. Kunskapen är generell och endast till liten del knuten till ett visst verktyg. Vi väljer R då det är open source, tillgängligt för alla, och har en stor spridning. Vi kan även erbjuda hjälp för kompletterande specialisering mot andra verktyg såsom SAS, Python, SPSS, Excel.

Under pågående program har deltagarna möjlighet att få handledning under överenskomna dagar. Det är ett uppskattat stöd i övningar, men även för att själv kunna avsätta tid för instudering och övningar om det är svårt att frigöra tid på sin ordinarie arbetsplats.

Lärare

Utbildningsledare

Helena AhlinHelena Ahlin är en data scientist med lång och gedigen erfarenhet som konsult inom data science-området i flera olika branscher. Hon har en bred bakgrund inom många statistiska analysmetoder.  Förutom att hjälpa sina kunder med avancerad analys är hon en erfaren utbildare och arbetar som konsultchef. 

Carl HögfeldtCarl Högfeldt är en data-driven och teknisk programmerare och data scientist med erfarenhet av en mängd olika verktyg och metoder. Han har professionell erfarenhet inom business analytics, business intelligence, statistisk analys och modellering samt undervisning.

Niklas JonssonNiklas Jonsson är en managementkonsult inom data science och analys med en erfarenhet som sträcker sig från teknisk arkitektur via avancerad analys till strategisk rådgivning. Han har ett genuint intresse av att lösa problem genom fakta och drivs av att lyfta den analytiska förmågan hos sina kunder. 

Zaida Liendeborg Zaida Liendeborg är en data scientist och analytiker med erfarenheter av både avancerade statistiska metoder och data mining. Hon har en lärarexamen i matematik och med hjälp av sin pedagogiska kompetens förklarar hon sina analyser och resultat på ett sätt som är enkelt att förstå.

Ulf Nilsson

Ulf Nilsson är en erfaren data engineer, systemutvecklare och arkitekt som idag arbetar i huvudsak med arkitektur, design och konstruktion. Han har erfarenhet inom områdena drift-, projekt- och förvaltningsledning där det krävs att ha flera saker i fokus samtidigt.

Daniel FalleniusDaniel Fallenius är en managementkonsult och data engineer med erfarenhet inom master data management, datakvalitet, information governance och business intelligence. Daniel har lång erfarenhet från datatunga branscher såsom bank, telecom och industri.

Tor Kamsvåg

Tor Kamsvåg är grundare och VD för Strategic Analytics Ferrologic, vars vision att bygga organisationers analytiska förmåga och kultur. Han verkar som managementkonsult inom BI & Analytics-området med gedigen erfarenhet inom organisations-, kompetens- och strategiaspekter för verksamheter med en ambitiös analytisk agenda.  


Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Ferrologic.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!