Data Science, Business Intelligence, AnalysCertifierad Data Scientist

En Data Science utbildning skapad av Data Scientists
Certifiering
Pelarna i utbildningen är avancerad analys och machine learning, programmering och databas samt kommunikation och affärsförståelse. En data scientists analyser måste både vara trovärdiga och värdeskapande samt engagera en blandad publik. I sådana sammanhang ställs höga krav på verksamhetskunskap, presentation och kommunikation. 
 

Vi skapar under utbildningen en attraktiv kompetensprofil för data scientists. Vi behandlar områden såsom artificiell intelligens och går igenom metoder såsom ensemble-modellering, forecasting, segmentering samt neurala nätverk och computer vision. Under utbildningen får du verktyg i hur man på ett framgångsrikt driver analytiska case och data science. 
 

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar och målet är hela tiden att du efter avslutat avsnitt ska kunna gå till din arbetsplats och applicera dina nya kunskaper i praktiken. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har en passion för data och analys och är redo att ta ett stort steg in i världen kring AI och data science. Idag arbetar du exempelvis som:

  • Analytiker eller statistiker
  • Utvecklare
  • Konsult
  • Har en IT-relaterad roll och vill ta nästa steg
  • Har en verksamhetsnära roll och vill ta nästa steg
  • Har ett brinnande intresse för att utvecklas inom AI & Data Science

Du behöver inga förkunskaper i vare sig analys eller programmering innan programmet, men ju mindre förkunskaper du har desto större insats behöver du själv göra mellan programmets avsnitt.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i block om två till tre dagar samt ett avslutande block för certifiering. Blocken leds av erfarna konsulter inom respektive område, samt i vissa fall även extern expertis
 

Övningarna inom statistik och analys, data engineering och visualisering genomförs primärt med R. Kunskapen är generell och endast till liten del knuten till ett visst verktyg. Vi väljer R då det är open source, tillgängligt för alla, och har en stor spridning. Vi kan även erbjuda hjälp för kompletterande specialisering mot andra verktyg såsom SAS och Python.
 

Under programmets gång kommer du att arbeta med ett certifieringsgrundande case samt mellan de första blocken självstudier främst i R-programmering. Det rekommenderas också att du repeterar och går igenom blockets material efter avslutat block. Under pågående program erbjuds möjligheten att kostnadsfritt få handledning under överenskomna dagar. Det är ett uppskattat stöd i övningar, men även för att själv kunna avsätta tid för instudering, övningar och arbete med case om det är svårt att frigöra tid på sin ordinarie arbetsplats. 

Utbildningsledare

Annelie Hed

Annelie Hed - Solita - arbetar som Data Scientist konsult och konsultchef, har lång erfarenhet inom områden som Data Science, Statistics, Big Data, Business Intelligence och Visual Analytics.

Lärare

Under utbildningen träffar du lärare av högsta kvalitet med gedigen erfarenhet inom respektive område. De är utvalda utifrån deras förmåga att undervisa, inspirera och dela med sig av sina erfarenheter. Alla är till vardags eftertraktade konsulter och flitigt anlitade av kunder.
 

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Solita.
 

FÖRKUNSKAPER OCH KURSMATERIAL

Inga förkunskaper krävs.
Kursmaterial tillhandahålls under programmet och ingår i kursavgiften.
 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!