Bli framgångsrik med pm3!

Bli framgångsrik med pm3!

Många pratar om pm³-modellen men vad innebär den egentligen och hur blir den framgångsrik i organisationen? Vi listar nio punkter som bidrar till framgångsrik förvaltningsstyrning enligt pm³.

pm³ är en modell som möjliggör styrning av både förvaltning och utveckling med hjälp av gemensam styrning och prioritering. Samarbetet sker strukturerat på strategisk, taktisk och operativ nivå samtidigt som det skapas tydlighet i ansvarsfördelning och kommunikationsvägar. Genom organisering enligt pm³ skapas förutsättningar att lyckas med organisationens digitala agenda och ni kan säkerställa ett strukturerat arbete kring informationssäkerhet och GDPR.

Många organisationer inom flera olika branscher har redan infört modellen. Men när en modell blir en accepterad standard är det ibland lätt att glömma vad som tog den dit. Det finns en risk i att endast ställa sig frågan ”vad säger modellen?” – istället för att fundera på ”varför?”. När modellen tillämpas är det därför viktigt att fokusera på de principer som utgör modellens grund i hur man säkerställer en ändamålsenlig tillämpning och en hållbar förändring.

Nedanstående pusselbitar är viktiga principer för framgångsrik förvaltningsstyrning enligt pm³ :

Utgå från verksamhetsperspektivet. För att möta verksamhetens behov och tillhandahålla ett stöd både idag och imorgon är det viktigt att utgå från verksamhet och processer, snarare än organisation och teknisk lösning, när styrningen organiseras.

Verksamhetsutveckling = it-utveckling. Idag är verksamhetsutveckling och it-utveckling synonymt. För att lyckas behöver dessa två perspektiv hänga samman.

Kartlägg verksamhets- och it-komponenter. Med hjälp av pm³ samförvaltas såväl verksamhetsprocesser som it-system för att säkerställa ett så bra stöd som möjligt för verksamheten.

Samstyr förvaltning och utveckling. Förvaltning och utveckling är två sidor av samma mynt. Båda verksamheterna strävar mot samma mål, nyttjar samma resurser och har samma beslutsfattare. För att säkerställa rätt prioriteringar bör dessa två verksamhetstyper samstyras.

Uppdragsstyr portfölj och förvaltning. Precis som vilken annan verksamhet som helst kan förvaltningen planeras och målstyras. Det är viktigt att förvaltningsverksamhet är transparent och kopplad till organisationens övergripande mål och strategier.

• Säkerställ det affärsmässiga perspektivet. I förvaltning finns två perspektiv: verksamhetsperspektivet och it-perspektivet. Bägge måste säkerställas samtidigt som god inställning och beteende hos involverade parter är en förutsättning för fungerande styrning och samverkan.

• Säkerställ nivåindelad styrning. pm³  är en modell som knyter samman strategisk och operativ nivå. För att lyckas med styrningen behöver organisationens olika nivåer knytas samman så att rätt beslut fattas på rätt nivå.

Hitta balans mellan styrning och samverkan. pm³  är en modell för såväl styrning som samverkan. För att få ut rätt effekter är det viktigt att hitta en balans mellan dessa och inte få slagsida i det ena eller andra.

Förvaltningsorganisation som komplement till linjestruktur. Många inblandade parter kräver samordning och samverkan. Linjeorganisationen är inte tillräckligt kraftfull som styrmekanism och behöver kompletteras med en virtuell samverkansstruktur.

pm³ grund

Ta del av metoder och verktyg för att ta dig an ett eller flera av dessa principer. Utbildningen pm³  grund ger dig förståelse för pm³  och varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs samt få övning i hur modellen tillämpas. Under tvådagars-utbildningen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Som deltagare får du chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar med både övriga deltagare och en erfaren kursledare.Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!