Bli en duktig beställare av informationssäkerhet

Syftet med den här kursen är att du ska få en övergripande kunskap om de tekniska aspekterna och därigenom kunna kommunicera med tekniker om IT-säkerhet. 

  • Kursen ger en överblick över tekniska områden som:
  • Kryptering och elektroniska identiteter – certifikat, CA, smarta kort
  • Systemsäkerhet – säkerhet i operativsystem, behörighetskontroll
  • Nätverkssäkerhet – säkerhet i LAN, TCP/IP, brandväggar, VPN, intrångsdetekteringssystem
  • Skadlig kod – virus, trojanska hästar, maskar, cross-site-scripting

lärare

Utbildningsledare

Per StrömsjöPer Strömsjö, är utbildare och konsult inom tillämpad informationssäkerhet vid Omegapoint. Han är systemvetare och har studerat säkerhetsinformatik, kriminologi samt besluts-, risk- och policyanalys.

Under 25 år inom bank- och finanssektorn har Per bland annat etablerat riskhantering inom teknisk infrastruktur, utbildat i kris- och kontinuitetsfrågor samt varit ställföreträdande säkerhetschef.

Säkerhet är en kvalitetsaspekt i varje system, tjänst eller process och får aldrig reduceras till "någon annans problem", anser Per som trivs bäst i rollen som utbildare, coach och mentor.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Omegapoint.

Praktisk information

Utbildningens upplägg

Kursen omfattar tre dagar. Under dag 1 och 2 förekommer grupparbete på kvällstid, du förväntas även göra vissa förberedelser och uppgifter innan kursstart som tar cirka en timme att genomföra. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Nästa steg

Strategisk informationssäkerhet är en av Dataföreningen Kompetens kurser i informationssäkerhet. Vår uppdelning på tre fristående tredagarskurser gör att du kan välja de kurser som passar dig och i den ordning som passar dig. 

Du som har gått alla tre kurserna kan välja att gå den fjärde kursen för att certifiera dig som Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!