säkerhet

Utbildningar

Ta del av årshjulet och utvärdera er organisations arbete inom dataskydd

säkerhet

Rating

Hoten mot information
och IT-system blir fler och allvarligare

Utbilda dig som
Certifierad informationssäkerhetsarkitekt

Säkerhet

Informationssäkerhet handlar inte bara om att säkra IT-system utan även om att säkra sin organisation och sina processer. Att arbeta med en helhetssyn och ha en god informationssäkerhet är därför en förtroendeskapande faktor.

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom flera områden och nivåer, varav några följer standarden ISO/IEC 27000. Du hittar vårt utbud nedan.

Våra aktiviteter

loading...

Filmer inom Säkerhet

  • Se De största utmaningarna inom dataskydd just nu?
  • Se Dataskyddsförordningen GDPR
  • Se Hur hanterar du Schrems II? Och hur får du ett fungerande dataskyddsarbete?

Våra områden