Storytelling, Capabilities, FörmågorVintergatan – skapa din verksamhetskarta

Möjliggör snabba analyser och förbättrade beslutsunderlag
Vid förfragan
Skapa en Vintergata över din egen verksamhet. Coachad av de bästa konsulterna inom området. Kartan skapar samsyn, tydliggör beroenden och värdeströmmar samt möjliggör snabba analyser och avgörande beslutsunderlag.
När de tre kursdagarna är över har du en verksamhetskarta som du enkelt kan fortsätta arbeta i tillsammans med dina kollegor.

Innan vi hade Vintergatan var det som att titta på verksamheten genom ett sugrör. Vi kunde bara titta på en del i taget. Organisationskartor, processer, förmågor informationsmodeller och systemkartor. Nu kan vi lätt navigera mellan dem och se hur de hänger ihop.

 

Vintergatan är ett synsätt och verktyg för att få översikt och ”framsikt” i en komplex verksamhet. I Vintergata-kartan syns hur alla delar i verksamheten samspelar för att stötta verksamhetens övergripande värdeflöde och hur verksamheten samverkar med sina leverantörer, partners och kunder. Det går snabbt att få upp en första version. En eftermiddag - sedan har ni en bra bild.

 

Vintergatan är också ett kommunikationsunderlag för att skapa samsyn kring vad man gör och varför.

 

Man ska gå den här för att få ett bra verktyg att visualisera planerade förändringars effekt på verksamheten och för att hantera nya möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. – Christina Reinsson, Verksamhetsarkitekt, Skatteverket

Du lär dig

 

 • Ta fram och vidareutveckla en Vintergatakarta för din egen verksamhet
 • Göra en mängd olika analyser utifrån olika perspektiv
 • Hur du visualiserar kundresa och leverantörsresa
 • Hur den framtagna modellen kan användas för förändringsprojekt
 • Hur du använder modellen som ett stöd för bättre beslutsunderlag
 

Väldigt bra lärare, jag fick med mig mycket konstruktiv och givande feedback på den egna kartan över min egen verksamhet, som kommer kunna användas i fortsatt arbete på hemmaplan.

 

Om kursen

 

Du arbetar med din egen valda verksamhet under hela kursen samtidigt som du får personlig coachning av lärarna. I en skräddarsydd mall och pedagogiskt flöde, lär du dig bygga upp och arbeta med Vintergatan på en digital board i samarbetsplattformen Miro.

Om synsättet och verktyget


Vintergatan är ett synsätt och verktyg för att få översikt och ”framsikt” i en komplex verklighet. I Vintergata-kartan syns hur processer, information och IT-stöd samverkar i tiden för att stötta verksamhetens övergripande värdeflöde och hur verksamheten samverkar med sina leverantörer, partners och kunder. Med Vintergatan som grund kan man göra en mängd olika analyser utifrån olika perspektiv. Analyserna utgör ett stabilt beslutsunderlag då de bl a visar hur olika förändringsinitiativ påverkar verksamhetens värdeflöden, förmågor, processer och system.


 


Detta verktyg möjliggör att du kan zooma in och ut på delar av din verksamhet, med olika perspektiv på ett sätt som gör att nya mönster blir synliga. Med Vintergatan som underlag blir det också möjligt att resa i tiden – från dagens läge till ett önskat läge genom att utifrån samma karta visualisera dagens lösningar och de tänkta framtida.

 

 • Vintergatan används till att:
 • Skapa en gemensam verksamhetskarta baserad på förmågor
 • Synliggöra värden 
 • Visualisera kundresa och leverantörsresa
 • Göra snabba analyser
 • Produktlivscykler

Fördelen att gå flera kollegor

 

Det finns många fördelar med att gå kursen med kollegor. Tillsammans är det lättare att se helhetsbilden av vilka förmågor som finns i er verksamhet och hur beroendet dem emellan ser ut. Dina kollegor kanske har koll på delar som du inte har. Under kursen arbetar ni i digitala verktyg som gör det enkelt att fortsätta arbetet på hemmaplan efter kursens slut.

 

Webbinarium

 

Vintergatan-webinar-play 

Inspelat webbinarium där verksamhetsarkitekterna Cecilia Nordén och Thomas Larsson presenterar vad en Vintergata kan göra för organisationen.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!

Powered by fakta